verimlilik

listen to the pronunciation of verimlilik
التركية - الإنجليزية
productivity

Some people listen to music when writing, but others say it hampers their productivity. - Bazı insanlar yazarken müzik dinler, ancak diğerleri verimliliklerini engellediğini söylüyor.

fertility
(Otomotiv) effectiveness
(Arılık) fertilization
throughput
productiveness
(Jeoloji) eficiency
(Ticaret) rate of return
(Havacılık) effectivity
fertileness
performance
prolificness
fecundity
productivity, fruitfulness, fertility
productivity; fruitfulness
efficiency
prolificacy
fruitfulness
yield
profitability
voluminous
recovery
plentiful
verimlilik artışı
(Ticaret) productivity growth
verimlilik oranı
rate of yield
verimlilik düşüşü
(Ticaret) productivity slowdown
verimlilik ekstra ödemeleri
(Ticaret) productivity wages
verimlilik göstergeleri
(Ticaret) efficiency indicators
verimlilik katsayısı
degree of efficiency
verimlilik muhasebesi
(Ticaret) productivity accounting
verimlilik primi
(Ticaret) acceleration premium
verimlilik primi
(Ticaret) gain sharing
verimlilik rantı
(Ticaret) fertility rent
verimlilik servisi başkanı
(Ticaret) head of service performance
verimlilik sözleşmesi
(Ticaret) productivity bargaining
verimlilik uzmanı
efficiency expert
verimlilik şoku
(Ticaret) productivity shock
marjinal verimlilik
(Ticaret) marginal efficiency
artan verimlilik
(Ticaret) increasing productivity
artan verimlilik
(Ticaret) increased productivity
birincil verimlilik
(Biyoloji) primary productivity
biyolojik verimlilik
(Askeri) biological productivity
harp malzemesi etki değerlendirmesi; harp malzemesi verimlilik değerlendirmesi
(Askeri) munitions effect assessment; munitions effectiveness assessment
ortalama verimlilik
average performance
التركية - التركية
Verimli olma durumu
verimlilik
المفضلات