veal too immature to be suitable for food

listen to the pronunciation of veal too immature to be suitable for food
الإنجليزية - الإنجليزية
bod veal
veal too immature to be suitable for food

  الواصلة

  veal too im·ma·ture to be sui·ta·ble for food

  التركية النطق

  vil tu îmıtyûr tı bi sutıbıl fôr fud

  النطق

  /ˈvēl ˈto͞o ˌəməˈtyo͝or tə bē ˈso͞otəbəl ˈfôr ˈfo͞od/ /ˈviːl ˈtuː ˌɪməˈtjʊr tə biː ˈsuːtəbəl ˈfɔːr ˈfuːd/

  كلمة اليوم

  lee
المفضلات