varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb

listen to the pronunciation of varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb
التركية - التركية
resim
varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb

    الواصلة

    var·lık·la·rın, do·ğa·da·ki gö·rü·nüş·le·ri·nin ka·lem, fır·ça gi·bi a·raç·lar·la kâğıt, bez vb

    النطق

    كلمة اليوم

    coliseum
المفضلات