vai̇z

listen to the pronunciation of vai̇z
التركية - الإنجليزية

تعريف vai̇z في التركية الإنجليزية القاموس.

vaiz
{i} preacher

Vanity of vanities, saith the Preacher, vanity of vanities; all is vanity. - Her şey boş, bomboş, bomboş!” diyor Vaiz.

Tom fell in love with the preacher's daughter. - Tom vaizin kızına aşık oldu.

vaiz
{i} sermon

The preacher gave a beautiful sermon. - Vaiz güzel bir vaaz verdi.

She listened to the young preacher's sermon. - O, genç vaizin vaazını dinledi.

vaiz
predicant
vaiz
pulpit orator
vaiz
Islam preacher
vaiz
(kötü) pulpiteer
vaiz
chaplain
vaiz
minister
vaiz
clergyman
vaiz
preacher; cheplain
vaiz
devil dodger
vaiz niteliğinde olan
predicatory
vaiz
discourse
vaiz
preacher man
vaiz
parson
vaiz
clerical
vaizler
preachers
ataması yapılmamış belgeli vaiz
licentiate
gezici vaiz
evangelist

Many of Tom's friends think he'll likely become an evangelist. - Tom'un arkadaşlarının çoğu onun muhtemelen bir gezici vaiz olacağını düşünüyor.

metodist vaiz
ranter
vaiz
curate
vaiz
cleric
yüksekten atan vaiz
tub-thumper
التركية - التركية
(Hukuk) Dinsel; evlerde dinsel öğüt veren kimse
(Osmanlı Dönemi) Nasihat veren. Dinî mes'eleler üzerinde öğüt veren.Ben vâizleri dinledim. Nasihatları bana tesir etmedi. Düşündüm. Kasavet-i kalbimden başka üç sebep buldum: Birincisi: Zaman-ı hâzırayı zaman-ı sâlifeye kıyas ederek yalnız tasvir-i müddeâyı parlak ve mübalâğalı gösteriyorlar. Tesir ettirmek için; isbat-ı müddea ve müteharri-i hakikatı ikna' lâzım iken ihmal ediyorlar.İkincisi: Bir şeyi tergib veya terhib etmekle ondan daha mühim şeyi tenzil edeceklerinden muvazene-i Şeriatı muhafaza etmiyorlar.Üçüncüsü: Be
vaiz
Cami, mescit vb. yerlerde Kur'an'dan, hadis kitaplarından örnek getirerek dinî konuşmalar yapan kimse
vaiz
Cami, mescit vb. yerlerde Kur'an'dan, hadis kitaplarından örnek getirerek dinî konuşmalar yapan kimse: "Bir gün camide vaiz bir şey hikâye etmişti."- A. Ş. Hisar
Vaiz
öğütçü
vai̇z
المفضلات