vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik, antrenman

listen to the pronunciation of vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik, antrenman
التركية - التركية
idman
vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik, antrenman

    الواصلة

    vü·cu·dun gü·cü·nü ar·tır·mak i·çin ya·pı·lan a·lış·tır·ma, spor, jim·nas·tik, ant·ren·man

    النطق

    كلمة اليوم

    hypochondriac
المفضلات