vâât

listen to the pronunciation of vâât
التركية - الإنجليزية
commitment
(Hukuk) Commitment, pledge
promise söz
assurance
plight
undertaking
pledge

Tom has pledged to do that. - Tom onu yapmayı vaat etti.

promise

I've promised to give them one hundred hrivnas annually. - Onlara yılda yüz hrivna vermeyi vaat ettim.

Lo, the promised snow! - İşte, vaat edilen kar!

word
faith
vow
promise

I've promised to give them one hundred hrivnas annually. - Onlara yılda yüz hrivna vermeyi vaat ettim.

Hell is paved with promises. - Cehennem vaatlerle döşelidir.

undertaking
engagement
vâât etmek
promise
vâât etmek
commit
vaat etmek
Commit, covenant, hold out, pledge, promise, give one's word
vâât etmek
Promise, give one's word
vaat etmek
to promise
vâât eden kimse
promisor
vâât etmek
give one's word
vâât etmek
hold out
vâât etmek
covenant
vâât etmek
pledge
vâât içeren
promissory
gelecek vaat eden
up-and-coming
gelecek vaat etmek
be promising
yerine getirmek (vaat)
redeem
vaatler
promises
destek vaat etmek
(Hukuk) pledge support
kuru vaat
empty promise
التركية - التركية
Söz verme
Bir işi yerine getirmek için verilen söz
Bir işi yerine getirmek için verilen söz: "Son seçimleri yeni nükleer güç santralleri açmak vaadi yüzünden kaybetmiş."- H. Taner
vâât
المفضلات