uyuz hastalığına karşı koruyucu olarak kullanılan bir tür ilâç

listen to the pronunciation of uyuz hastalığına karşı koruyucu olarak kullanılan bir tür ilâç
التركية - التركية
uyuz ilacı
uyuz hastalığına karşı koruyucu olarak kullanılan bir tür ilâç

    الواصلة

    u·yuz has·ta·lı·ğı·na kar·şı ko·ru·yu·cu o·la·rak kul·la·nı·lan bir tür ilâ·ç

    كلمة اليوم

    etiolate
المفضلات