uyuya kal

listen to the pronunciation of uyuya kal
التركية - الإنجليزية
sleep in
fell asleep

I was bored, so I fell asleep. - Sıkıldım, bu yüzden uyuya kaldım.

While listening to the radio, I fell asleep. - Radyo dinlerken uyuya kaldım.

fall asleep
drop asleep
fallen asleep
uyuya kal
المفضلات