uykusu gelmiş

listen to the pronunciation of uykusu gelmiş
التركية - الإنجليزية
sleepy

I think Tom must be pretty sleepy by now. - Sanırım Tom'un şimdiye kadar oldukça uykusu gelmiş olmalı.

Tom must be getting sleepy. - Tom'un uykusu gelmiş olmalı.

somnolent
oscitant
uykusu gelmiş bir şekilde
sleepily
uykusu gelmiş
المفضلات