utter words of protest

listen to the pronunciation of utter words of protest
الإنجليزية - التركية

تعريف utter words of protest في الإنجليزية التركية القاموس.

protest
{i} protesto

İnsanlar nükleer silahlara karşı protesto ediyor. - People are protesting against nuclear weapons.

Bütün öğrenciler savaşı protesto ettiler. - All the students protested against the war.

protest
{f} protesto et

Bütün öğrenciler savaşı protesto ettiler. - All the students protested against the war.

Amerikan işçileri protesto etmeye başladı. - American workers began to protest.

protest
gösteri

Göstericilerle polis arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi. - Violent clashes broke out between the protesters and the police.

Göstericiler sinagogu ateşe verdiler. - The protesters burnt down the synagogue.

protest
itiraz etmek
protest
itiraz

İstifasını şirket politikasına itiraz ederek sundu. - He submitted his resignation in protest of the company's policy.

protest
karşı çıkma
protest
temin etmek
protest
{f} iddia etmek
protest
ciddi olarak taahhüt etmek
protest
söyle/protesto et
protest
kuvvetle iddia etmek
protest
{f} teminât vermek
protest
{i} (pro'test) protesto, karşı çıkma; itiraz
protest
(Askeri) PROTESTO ETMEK, İTİRAZ ETMEK
protest
{f} protesto etmek

O, protesto etmek için ağzını açmadı. - He didn't open his mouth to protest.

Muhtemelen insanların gösterilere protesto etmek için değil, sadece kendilerini göstermek için gittiklerini demek istiyor. - He probably meant that people only go to demonstrations to show themselves and not to protest.

protest
bildirmek
protest
(fiil) itiraz etmek, karşı çıkmak, protesto etmek, reddetmek, protesto çekmek, iddia etmek, teminât vermek
الإنجليزية - الإنجليزية
protest
utter words of protest

  الواصلة

  ut·ter words of pro·test

  التركية النطق

  ʌtır wırdz ıv prıtest

  النطق

  /ˈətər ˈwərdz əv prəˈtest/ /ˈʌtɜr ˈwɜrdz əv prəˈtɛst/

  كلمة اليوم

  crestfallen
المفضلات