utilize, take advantage of; practice; employ; exploit; treat; consume

listen to the pronunciation of utilize, take advantage of; practice; employ; exploit; treat; consume
الإنجليزية - التركية

تعريف utilize, take advantage of; practice; employ; exploit; treat; consume في الإنجليزية التركية القاموس.

use
{i} menfaat
use
{i} faydalanma

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

Atom enerjisinden faydalanmalıyız. - We should make use of atomic energy.

use
{i} fayda

Ben makinenin faydası olmadığını anladım. - I found that the machine was of no use.

Bu kitap sana epey faydalı olabilir. - This book may well be useful to you.

use
(Kanun) istimal
use
kulanım hakkı
use
-ardı
use
kullanma yetisi
use
(to ile) (eskiden) -erdi
use
yararlanma hakkı
use
kullanım

Bu kelime şu an kullanımda değil. - This word is not in current use.

Eğlence uyuşturucu kullanımı birçok şehir efsanelerine ilham veriyor. - Recreational drug use inspires many urban legends.

use
kullanma

Sıcak suyun tümünü kullanma. - Don't use all the hot water.

Bayanlar ve baylar, lütfen insanları küresel ısınmaya katkıda bulunmayı bırakmaları ve doğa dostu ekipmanlar kullanmaları için uyarın. - Ladies and gentlemen, please notify the people to stop contributing to global warming and use nature-friendly equipment.

use
tüketmek
use
kullanmak

Bıçak o kadar kördü ki onunla eti kesemedim ve benim çakımı kullanmak zorunda kaldım. - The knife was so dull that I couldn't cut the meat with it and I had to use my pocketknife.

Sadece en iyi malzemeleri kullanmak için büyük özen gösterilmiştir. - Great care has been taken to use only the finest ingredients.

use
{f} faydalanmak

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

use
{f} muamele etmek
use
{f} kullanmak: He used the money to buy a new car. Parayı yeni bir otomobil almak için kullandı
use
{f} davranmak
use
{i} kullnım hakkı
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} use
utilize, take advantage of; practice; employ; exploit; treat; consume
المفضلات