using a particular proportion of available energy

listen to the pronunciation of using a particular proportion of available energy
الإنجليزية - التركية

تعريف using a particular proportion of available energy في الإنجليزية التركية القاموس.

efficient
{s} verimli

Üniversiteye ilk girdiğimde beni en çok şaşırtan şey sınıf arkadaşlarımdan çok azının verimli çalışmayı nasıl bildikleriydi. - What surprised me most when I first entered college was how few of my classmates knew how to study efficiently.

Ben çok verimli olduğumu umuyorum. - I hope I am very efficient.

efficient
yüksek verimli
efficient
yaman
efficient
iş bilir
efficient
iyi çalışan
efficient
hızlı ve verimli

Tom iyi bir çalışandır. O işleri hızlı ve verimli bir şekilde yaptırır. - Tom is a good employee. He gets things done quickly and efficiently.

efficient
{s} etkili

Tom etkili, değil mi? - Tom is efficient, isn't he?

O, sekreterlik işinde çok etkilidir. - She is very efficient in the secretarial work.

efficient
{s} hızlı ve verimli çalışan, randımanlı
efficient
{s} işgüzar
efficient
işbilir
efficient
(Mukavele) etkin, randımanlı; yeterli, ehliyetli
efficient
etkin,verimli
efficient
{s} yeterli
efficient
tesirli
efficient
randıman oranı yüksek olan
efficient
becerikli olarak
efficient
{s} rasyonel
efficient
efficient cause tesir edici sebep
efficient
(sıfat) işgüzar, yeterli, ehliyetli, etkili, verimli, becerikli, rasyonel
efficient
{s} ehliyetli
الإنجليزية - الإنجليزية
efficient
using a particular proportion of available energy

  الواصلة

  us·ing a par·ti·cu·lar pro·por·tion of a·vail·a·ble en·er·gy

  التركية النطق

  yuzîng ı pırtîkyılır prıpôrşın ıv ıveylıbıl enırci

  النطق

  /ˈyo͞ozəɴɢ ə pərˈtəkyələr prəˈpôrsʜən əv əˈvāləbəl ˈenərʤē/ /ˈjuːzɪŋ ə pɜrˈtɪkjəlɜr prəˈpɔːrʃən əv əˈveɪləbəl ˈɛnɜrʤiː/

  كلمة اليوم

  arterious
المفضلات