used to describe the smell of a wine high in alcohol

listen to the pronunciation of used to describe the smell of a wine high in alcohol
الإنجليزية - التركية

تعريف used to describe the smell of a wine high in alcohol في الإنجليزية التركية القاموس.

heady
{s} kuvvetli
heady
{s} kuvvetli, sert, çarpıcı (esans/içki)
heady
{s} çarpan
heady
sert
heady
(alkol) sarhoş edici
heady
çarpıcı
heady
heyecanlı
heady
başı dönmüş
heady
(sıfat) inatçı, dik kafalı, sert, kuvvetli, kafa yapan, çarpan, düşüncesiz, atak, kurnaz, açıkgöz, uyanık
heady
{s} açıkgöz
heady
{s} inatçı
heady
{s} atak
heady
çarpıcı inatçı
heady
kafa tutan
heady
{s} dik kafalı
heady
{s} kafa yapan
heady
rahat/sert/acele
heady
{s} uyanık
الإنجليزية - الإنجليزية
heady
used to describe the smell of a wine high in alcohol

  الواصلة

  used to de·scribe the smell of a wine high in al·co·hol

  التركية النطق

  yuzd tı dîskrayb dhi smel ıv ı wayn hay în älkıhäl

  النطق

  /ˈyo͞ozd tə dəˈskrīb ᴛʜē ˈsmel əv ə ˈwīn ˈhī ən ˈalkəˌhäl/ /ˈjuːzd tə dɪˈskraɪb ðiː ˈsmɛl əv ə ˈwaɪn ˈhaɪ ɪn ˈælkəˌhɑːl/

  كلمة اليوم

  recto
المفضلات