unutulmuş bir duygu veya bir düşünceyi yeniden canlandırmak

listen to the pronunciation of unutulmuş bir duygu veya bir düşünceyi yeniden canlandırmak
التركية - التركية
tazelemek
unutulmuş bir duygu veya bir düşünceyi yeniden canlandırmak

    الواصلة

    u·nu·tul·muş bir duy·gu ve·ya bir dü·şün·ce·yi ye·ni·den can·lan·dır·mak

    النطق

    كلمة اليوم

    gamboge
المفضلات