unthought of

listen to the pronunciation of unthought of
الإنجليزية - التركية
düşünülmemiş
unutulmuş
akla hayale gelmedik
düşünülmeyen
umulmadık
unexpected
beklenmedik

Ben dün beklenmedik bir şekilde otobüste benim eski bir arkadaşla karşılaştım. - I unexpectedly met an old friend of mine on the bus yesterday.

Beklenmedik ziyaretçilerimiz vardı. - We had unexpected visitors.

unexpected
(Osmanlıca) sünuhat
unexpected
(Osmanlıca) zuhurat
unexpected
ummadık

Bir şey kesin; ummadık taş, baş yarabilir. - One thing's for sure: you can expect the unexpected.

unexpected
beklenmez
unexpected
beklenmeyen

Beklenmeyen sonuca şaşırdım. - I was amazed at the unexpected result.

Beklenmeyen bir para erkek kardeşimin ve karısının maddi durumunu düzeltti. - The unexpected windfall has put my brother and his wife on easy street.

unexpected
Umulmayan

Ve sonra umulmayan bir şey cereyan etti. - And then something unexpected occurred.

Umulmayan şeyden korkma ama kendini buna hazırla. - Do not fear the unexpected, but be prepared for it.

unexpected
ansızın

O ansızın sana aptal dedi. - He unexpectedly called you stupid.

unexpected
beklenilmeyen
unexpected
unexpectedlybeklenilmeden
unexpected
unexpectednessansızın olma
unexpected
{s} davetsiz

Her zaman davetsiz gelir mutluluk. - Happiness is always unexpected.

Davetsiz misafirleri sevmiyoruz. - We don't like unexpected guests.

unexpected
beklenilmedik
unexpected
ani olarak
unexpected
{s} umulmadık

Aniden umulmadık bir şey meydana geldi. - Suddenly, something unexpected happened.

Üç yıllık yokluğun ardından umulmadık bir şekilde ortaya çıktı. - He appeared unexpectedly after three years of absence.

unthought
{s} düşünülmemiş
unthought
(sıfat) düşünülmemiş
unthoughtof
düşünülmemiş
unthoughtof
hatıra gelmemi
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} not regarded, not minded, unexpected
unexpected
unimagined
unthought
{s} not previously thought about; unexpected
unthought
so unexpected as to have not been imagined; "an unhoped-for piece of luck"; "an unthought advantage"; "an unthought-of place to find the key"
unthought of
المفضلات