unserviceable

listen to the pronunciation of unserviceable
الإنجليزية - التركية
yararsız
kullanılamaz
işe yaramaz
{s} kullanılmayan
yaramaz
hizmete elverişsiz
hizmet dışı
impractical
{s} pratik olmayan
unserviceable property
(Askeri) HİZMETE ELVERİŞSİZ ORDU MALI: Bak "serviceable property"
unserviceable supplies
(Askeri) HİZMETE ELVERİŞSİZ İKMAL MADDELERİ: Dağıtıma hazır eldeki stok durumuna gelmeden önce onarıma, işleme veya değişikliğe ihtiyaç gösteren bütün ikmal maddeleri
impractical
elverişsiz

Ona göre, çok elverişsizim. - Compared to her, I am very impractical.

impractical
saçma
impractical
pratikten yoksun
unusable
yaraksız
impractical
{s} mantıksız
impractical
iş bilmez/mantıksız
impractical
{s} uygulanamaz
impractical
{s} kullanışsız

Plan kullanışsız olduğu için reddedildi. - The plan was rejected as being impractical.

Hepimiz senin fikrinin kullanışsız olduğunu düşünüyoruz. - We all consider your idea to be impractical.

impractical
uygulanması mantığa aykırı
impractical
{s} yapılamaz
impractical
{s} beceriksiz

Ona göre, çok beceriksizim. - Compared to her, I'm very impractical.

unusable
{s} faydasız
unusable
{s} kullanılmaz

Teflon saplı ızgaralar neredeyse kullanılmaz. - Teflon griddles are nearly unusable.

الإنجليزية - الإنجليزية
unserviceable

  الواصلة

  un·ser·vice·a·ble

  التركية النطق

  ınsırvısıbıl

  النطق

  /ənˈsərvəsəbəl/ /ənˈsɜrvəsəbəl/

  علم أصول الكلمات

  (prefix.) Middle English, from Old English un-, on-, alteration of and- against; more at ANTE-.

  كلمة اليوم

  deliquesce
المفضلات