unjust

listen to the pronunciation of unjust
الإنجليزية - التركية
adaletsiz

Hayat bazen çok adaletsizdir. - Life is so unjust sometimes.

Eğer bu ideoloji ırkçı, sömürgeci ve adaletsizse, o zaman söylenmesi gereken şey budur. Dobra dobra konuşmak zorundasın. - If this ideology is racist, colonialist, and unjust, then I think that's what it must be called. You have to call a spade a spade.

haksız

Haksız bir barış, haklı bir savaştan daha iyidir. - An unjust peace is better than a just war.

Onlar onun saldırılarından bazılarının haksız olduğunu sezinlediler. - They felt that some of his attacks were unjust.

hak yemek
insafsız
unjustnesshaksızlık
unjustly haksız olarak
(Ticaret) yersiz
dishonest
{s} namussuz

Tom'un namussuz olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is dishonest.

Dünyada neden bu kadar çok namussuz insan var? - Why are there so many dishonest people in the world?

unjustly
haksız yere

Tom haksız yere suçla itham edildi. - Tom was unjustly accused of the crime.

unjust provocation
(Kanun) haksız tahrik
unjust treatment
mağdurluk
unjust to penalize
adil olmayan ceza vermek
unjust, biased
Önyargılı haksız
unjust assault
(Kanun) haksız taarruz
unjust enrichment
sebepsiz zenginleşme
unjust rule
(Politika, Siyaset) haksız yönetim
dishonest
{s} karaktersiz
dishonest
{s} şerefsiz
dishonest
yalancı
dishonest
haysiyetsiz
dishonest
ikiyüzlü
dishonest
sahtekâr

John sahtekâr satıcının işe yaramaz bir makine parçasını alırken onu kandırdığını iddia etti. - John claimed that the dishonest salesman had tricked him into buying a useless piece of machinery.

Tom Mary'nin sahtekar olduğunu söyledi. - Tom said Mary was dishonest.

unjustness
haksızlık
dishonest
namussuz,sahtekar
dishonest
şerefsizce
dishonest
{s} hileli

Tom'un yaptığı şey hileliydi. - What Tom did was dishonest.

dishonest
{s} aldatıcı
dishonest
namussuz/aldatıcı
dishonest
{s} dürüst olmayan

Sami, Leyla ile dürüst olmayan bir ilişkiye sahipti. - Sami had a dishonest relationship with Layla.

Bu, dürüst olmayan bir satıcı. - He's a dishonest salesperson.

dishonest
dishonestly namussuzca
find unjust
haksız bulmak
to be unjust
hak yemek
unjustly
insafsızca
unjustly
z. haksız olarak
unjustly
haksız olarak
unjustness
{i} adaletsizlik
الإنجليزية - الإنجليزية
Not fair, just or right

The solution was very unjust.

{s} inequitable, unfair, wrongful, undue
{a} contrary to justice, dishonest, partial
not equitable or fair; "the inequitable division of wealth"; "inequitable taxation"
not fair; marked by injustice or partiality or deception; "used unfair methods"; "it was an unfair trial"; "took an unfair advantage"
not righteous; "`unjust' is an archaic term for `unrighteous'"
dishonest
not righteous; "`unjust' is an archaic term for `unrighteous'
Contrary to justice and right; prompted by a spirit of injustice; wrongful; as, an unjust sentence; an unjust demand; an unjust accusation
If you describe an action, system, or law as unjust, you think that it treats a person or group badly in a way that they do not deserve. The attack on Charles was deeply unjust He spent 25 years campaigning against racist and unjust immigration laws. = unfair + unjustly un·just·ly She was unjustly accused of stealing money and then given the sack. not fair or reasonable = unfair
Acting contrary to the standard of right; not animated or controlled by justice; false; dishonest; as, an unjust man or judge
violating principles of justice; "unjust punishment"; "an unjust judge"; "an unjust accusation"
violating principles of justice; "unjust punishment"; "an unjust judge"; "an unjust accusation" not righteous; "`unjust' is an archaic term for `unrighteous'
unjustness
The quality of being unjust; unfairness
unjustly
{a} contrary to justice or right
unjustly
inequitably, unfairly, wrongfully
unjustly
in an unjust manner; "he was unjustly singled out for punishment
unjustly
in an unjust manner; "he was unjustly singled out for punishment"
unjustly
in an unjust manner
unjustness
{i} lack of justice, lack of righteousness
unjustness
the practice of being unjust or unfair
unjust
المفضلات