united

listen to the pronunciation of united
الإنجليزية - التركية
birleşik

Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir. - Washington is the capital of the United States.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile komşudur. - The United States borders Canada.

birleşmiş

Bu Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in silahlı güçlerinin son çatışmalarda işgal edilen bölgelerden çekilmesini istemektedir. - This United Nations resolution calls for the withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict.

Kamboçya Birleşmiş Milletler'den yardım talebinde bulundu. - Cambodia appealed to the United Nations for help.

{f} birleş

Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi dil konuşuluyor? - Which language is spoken in the United States of America?

1860'ta Lincoln, Birleşik Devletler başkanlığına seçildi. - In 1860, Lincoln was elected President of the United States.

ortak amaçlı
(Askeri) BİRLEŞİK, BİRLEŞMİŞ: Belirli maksat ve gayelerle bir araya gelen ve birbirleriyle birleşen devlet ve milletleri ifade etmek için kullanılan genel terim. Ayrıca bak "combined"
{f} birleş: adj.birleşmiş
{f} birleştir: adj.birleşik
müttehit
unit
ünite

Bütün üniteyi değiştirmemiz gerekiyor. - We need to replace the whole unit.

Lütfen kalan beş üniteyi hemen gönderir misiniz? - Would you please send the remaining five units right away?

unite
birleşmek
unit
{i} birim

Bir parsek bir astronomik birimin bir arksaniyelik bir dereceye karşılık geldiği mesafedir. - One parsec is the distance at which one astronomical unit subtends an angle of one arcsecond.

Fahrenheit, termometreyi bulan Alman bir mucittir. Aynı zamanda onun ismi bir sıcaklık birimine verilmiştir. - Fahrenheit is a German inventor who invented the thermometer. At the same time, his name is given to a unit of temperature.

unite
{f} birleştirmek

On altıncı yüzyılda Osmanlı Türkleri Akdeniz ve Kızıldeniz'i birleştirmek için Mısır'da bir kanal inşa etmeye teşebbüs ettiler. - In the sixteenth century Ottoman Turks attempted to construct a canal in Egypt to unite Mediterranean Sea and Red Sea.

Tom bölmek değil birleştirmek istedi. - Tom wanted to unite not divide.

United Kingdom
(Askeri) Birleşik Krallık

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'dır. - The capital of the United Kingdom is London.

Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşur. - The United Kingdom is comprised of England, Scotland, Wales, and Northern Ireland.

United States of America
A.B.D
United States of America
amerika birleşik devletleri
united states
abd

ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır. - It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism.

1860'ta Lincoln, ABD başkanlığına seçildi. - In 1860, Lincoln was elected President of the United States.

united states air force
(Askeri) abd hava kuvvetleri
united states army
(Askeri) abd kara kuvvetleri
united states army
(Askeri) abd ordusu
united states country team
(Askeri) abd ülke temsil heyeti
united states dollars
abd doları
united states government
(Askeri) abd hükümeti
united states marine corps
(Askeri) abd deniz piyadeleri
united states navy
(Askeri) abd donanması
united states navy
(Askeri) abd deniz kuvvetleri
united states pharmacopeia
(Tıp) amerikan farmakopesi
united states senate
(Politika, Siyaset) abd senatosu
united states ship
(Askeri) abd gemisi
United Kingdom
Büyük Britanya
United Nations
Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler Bosna'ya arabulucular gönderdi. - The United Nations sent peacekeepers to Bosnia.

BM Birleşmiş Milletlerin kısaltmasıdır. - UN stands for the United Nations.

United States
Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'dir. - The capital of the United States of America is Washington, D.C.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile komşudur. - The United States borders Canada.

united arab emirates
birleşik arap emirliği
united kingdom
britanya

1971 de Britanya Kırallığı parasını ondalık sisteme çevirdi. - In 1971 the United Kingdom changed its currency to the decimal system.

united states
birleşik devletler

1860'ta Lincoln, Birleşik Devletler başkanlığına seçildi. - In 1860, Lincoln was elected President of the United States.

Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir. - Washington is the capital of the United States.

United Nations Peacekeeping Forces
Birleşmiş Milletler Barış Gücü
United States House Committee on Financial Services
Beyaz Saray Finansal Hizmetler Komitesi
united arab republic
birleşik arap cumhuriyeti
united nations agency
birleşmiş milletler ajansı
united nations charter
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
united nations high commissioner to refugees
birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliiği
united nations representative
birleşmiş milletler temsilcisi
united states of america
amerika birleşik devletleri
united states of amerika
Amerika Birleşik Devletleri
United Nations Assistance Mission in Rwanda
(Askeri) Rwanda BM Yardım Görevi
United Nations Children's Fund
(Askeri) BM Çocuklara Yardım Fonu
United Nations Command
(Askeri) BM Komutanlığı
United Nations Conference on Trade and Development
(Askeri) BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı
United Nations Department for Peacekeeping Operations
(Askeri) BM Barış Gücü Harekatlar Dairesi
United Nations Department of Humanitarian Affairs
(Askeri) BM İnsani Yardım Dairesi
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
(Askeri) BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
United Nations High Commissioner for Human Rights
(Askeri) BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
United Nations Institute for Training and Research
(Askeri) BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
United Nations Interim Force in Lebanon
(Askeri) BM Lübnan Geçici Barış Gücü
United Nations Mission in Haiti
(Askeri) BM Haiti Görevi
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(Askeri) BM İnsani Yardım İşleri Koordinasyon Ofisi
United Nations Office of the High Commissioner for Refugees
(Askeri) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
United Nations Operations in Somalia
(Askeri) BM Somali Harekatı
United Nations Participation Act
(Askeri) BM Katılım Sözleşmesi
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
(Askeri) BM Yakın Doğu Filistinli Mültciler için Yardım ve İş Dairesi
United Nations Security Council
(Askeri) BM Güvenlik Konseyi
United Nations Security Council resolution
(Askeri) BM Güvenlik Konseyi kararı
United Nations Transition Authority in Cambodia
(Askeri) BM Kamboçya Geçiş Süreci Yetkilisi
United Nations Truce and Supervision Organization
(Askeri) BM Ateşkes Sağlama ve Denetleme Teşkilatı
United Nations development programme
(Askeri) BM kalkınma programı
United Nations disaster management team
(Askeri) BM afet yönetim timi
United Nations emergency force
(Askeri) BM acil barış gücü
United Nations environment program
(Askeri) BM çevre programı
United Nations logistic course
(Askeri) BM lojistik kursu
United Nations military observers course
(Askeri) BM askeri gözlemci grubu
United Nations military police course
(Askeri) BM askeri polis kursu
United Nations movement control course
(Askeri) BM intikal kontrol kursu
United Nations protection force
(Askeri) BM koruma gücü
United Nations staff officers course
(Askeri) BM karargah subayları kursu
United Nations volunteer
(Askeri) BM gönüllüsü
United States
amerika

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile komşudur. - The United States borders Canada.

Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir. - Washington is the capital of the United States.

United States Agency for International Development
(Askeri) Birleşik Devletler Ululararası Kalkınma Dairesi
United States Air Force
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri
United States Air Force Reserve
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri İhtiyat Kuvveti
United States Air Force, Atlantic Command
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Atlantik Komutanlığı
United States Air Force, Europe pamphlet
(Askeri) Avrupa Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri kitapçığı
United States Air Force, Southern Command
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Güney Komutanlığı
United States Air Force, Special Operations Command
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Özel harekat Komutanlığı
United States Air Force, Special Operations Forces
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri
United States Air Forces in Europe
(Askeri) Avrupa'daki Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri
United States Air Forces, Pacific Command
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Pasifik Komutanlığı
United States Alaskan Command
(Askeri) Birleşik Devletler Alaska Komutanlığı
United States Army
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri
United States Army Central Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Merkez Komutanlığı
United States Army Command and Control Support Agency
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Komuta ve Kontrol Destek Dairesi
United States Army Community and Family Support Center
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Toplum ve Aile Destek Merkezi
United States Army Corps of Engineers
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İstihkam Birliği
United States Army Criminal Investigations Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Kriminal Araştırma Komutanlığı
United States Army Forces Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara kuvvetleri Komutanlığı
United States Army Intelligence Threat Analysis Center
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İstihbarat Tehdit Analiz Merkezi
United States Army Intelligence and Security Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı
United States Army John F. Kennedy Special Warfare Center
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri John F. Kennedy Özel Harp Merkezi
United States Army Materiel Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Malzeme Komutanlığı
United States Army Medical Materiel Agency
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Tıbbi Malzeme Dairesi
United States Army Military Police School
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Askeri Polis Okulu
United States Army Reserve
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İhtiyatları
United States Army Reserve Personnel Center
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İhtiyat Personel Merkezi
United States Army Training and Doctrine Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı
United States Army barracks
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri kışlası
United States Army, Atlantic Command
(Askeri) Birleşik Devletler Ordusu Atlantik Komutanlığı
United States Army, Central Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Merkez Komutanlığı
United States Army, European Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara
United States Army, Japan
(Askeri) Birleşik Devletler Japonya Ordusu
United States Army, Pacific Command
(Askeri) Birleşik Devletler Ordusu Pasifik Komutanlığı
United States Army, Southern Command
(Askeri) Birleşik Devletler Ordusu Güney Komutanlığı
United States Army, Special Operations Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı
United States Atlantic Fleet
(Askeri) Birleşik Devletler Atlantik Filosu
United States Attorney Office
(Askeri) Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı
United States Border Patrol
(Askeri) Birleşik Devletler Sınır Devriyesi
United States Central Command
(Askeri) Birleşik Devletler Merkez Komutanlığı
United States Central Command Air Forces
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Merkze Komutanlığı
United States Coast Guard
(Askeri) Birleşik Devletler Sahil Güvenlik
United States Code; universal service contract
(Askeri) Birleşik Devletler Kodu; enrevsel hizmet sözleşmesi
United States Commander in Chief, Europe
(Askeri) Birleşik Devletler Avrupa Başkomutanı
United States Cryptologic System; United States Customs Service
(Askeri) Birleşik Devletler Kriptoloji Sistemi; Birleşik Devletler Gümrük Servisi
United States Defense Attaché Office
(Askeri) Birleşik Devletler Savunma Ataşe Ofisi
United States Defense Representative
(Askeri) Birleşik Devletler Savunma Temsilcisi
United States Delegation to the NATO Military Committee
(Askeri) NATO Askeri Komitesi Birleşik Devletler Heyeti
United States Department of Agriculture
(Askeri) Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı
United States Element Cheyenne Mountain Operations Center
(Askeri) Birleşik Devletler Cheyenne Dağ Harekat Merkezi Unsuru
United States Element, North American Aerospace Defense Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı Unsuru
United States European Command
(Askeri) Birleşik Devletler (US) Avrupa Komutanlığı
United States Fish and Wildlife Service
(Askeri) Birleşik Devletler Balık ve Vahşi Yaşam Servisi
United States Forces, Azores
(Askeri) Birleşik Devletler Azor Kuvvetleri
United States Forces, Japan
(Askeri) Birleşik Devletler Japonya Kuvvetleri
United States Forces, Korea
(Askeri) Birleşik Devletler Korte Kuvvetleri
United States Forest Service
(Askeri) Birleşik Devletler Orman Servisi
United States Government
(Askeri) Birleşik Devletler Hükümeti
United States Information Agency
(Askeri) Birleşik Devletler Bilgi Dairesi
United States Information Service
(Askeri) Birleşik Devletler Bilgi Servisi
United States Joint Forces Command
(Askeri) Birleşik Devletler Müşterek Kuvvetler Komutanlığı
United States Marine Component, Atlantic Command
(Askeri) Birleşik
United States Marine Component, Central Command
(Askeri) Birleşik Devletler Merkez Komutanlığı Deniz Unsuru
United States Marine Corps
(Askeri) Birleşik Devletler Deniz Piyade Birlikleri
United States Marine Corps Reserve
(Askeri) Birleşik Devletler Deniz Piyade İhtiyat Birlikleri
United States Mission to the United Nations
(Askeri) Birleşik Devletler BM Görevi
United States National Central Bureau (INTERPOL)
(Askeri) Birleşik Devletler Ulusal Merkezi Büro
United States National Military representative
(Askeri) Birleşik Devletler Ulusal Askeri temsilci
United States Naval Forces, Central Command
(Askeri) Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı
United States Naval Forces, Europe
(Askeri) Birleşik Devletler Avrupa Deniz Kuvvetleri
United States Naval Ship
(Askeri) Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Gemisi
United States Navy
(Askeri) Birleşik Devletler Donanması
United States Navy Forces, Southern Command
(Askeri) Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri, Güney Komutanlığı
United States Navy Reserve
(Askeri) Birleşik Devletler Deniz İhtiyat Kuvveti
United States North Atlantic Treaty Organization (NATO) Military Terminology Gro
(Askeri) Birleşik Devletler
United States Pacific Command
(Askeri) Birleşik Devletler Pasifik Komutanlığı
United States Pacific Fleet
(Askeri) Birleşik Devletler Pasifik Filosu
United States Postal Service
(Askeri) Birleşik Devletler Posta İdaresi
United States Public Health Service
(Askeri) Birleşik Devletler Kamu Sağlığı Dairesi
United States Secret Service (TREAS); United States Signals Intelligence (SIGINT
(Askeri) Birleşik Devletler Gizli Servisi (TREAS); Birleşik Devletler Muhabere İstihbaratı (SIGINT) Sistemi
United States Southern Command
(Askeri) Birleşik Devletler Güney Komutanlığı
United States Space Command
(Askeri) Birleşik Devletler Uzay Komutanlığı
United States Space Command Air Force
(Askeri) Birleşik Devletler Uzay Komutanlığı Hava Kuvveti
United States Special Operations Command
(Askeri) Birleşik Devletler Özel Harekat Komutanlığı
United States Strategic Command
(Askeri) Birleşik Devletler Stratejik Komutanlığı
United States Transportation Command
(Askeri) Birleşik Devletler Ulaştırma Komutanlığı
United States interdiction coordinator
(Askeri) Birleşik Devletler tecrit koordinatörü
United States liaison officer
(Askeri) Birleşik Devletler irtibat subayı
United States merchant ship vessel locator reporting system
(Askeri) Birleşik Devletler ticari gemi yer tespit rapor sistemi
United States message text format
(Askeri) Birleşik Devletler mesaj metin formatı
United States military group
(Askeri) Birleşik Devletler askeri grubu
United States military representative
(Askeri) Birleşik Devletler askeri temsilcisi
United States military training mission
(Askeri) Birleşik Devletler askeri eğitim görevi
United States of America
amerika
United States representative to the military committee (NATO)
(Askeri) Birleşik Devletler askeri komite temsilcisi
united in death
ölene dek beraber
united nations (un)
(Askeri) birleşmiş milletler (bm)
united nations service medal
(Askeri) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HİZMET MADALYASI: 27 Haziran 1950 ve 27 Temmuz 1954 yılları arasında, Kore arazisi hudutları içinde yapılan yapılan hizmet karşılığı hizmet madalyası
united provinces
(Tarih) birleşik eyaletler (felemenk)
united states air force center
(Askeri) AMERİKAN HAVA KUVVETLERİ MERKEZİ: Harekat görevleri için mütecanis bir grup meydana getiren ve koordineli işlem ve verimli faaliyeti kolaylaştırmak için teşkilat ve bünye bakımından merkezileştirilmiş bulunan bazı sahra kademelerine (field extensions) verilen isim
united states air force school
(Askeri) abd hava kuvvetleri okulu
united states air force school
(Askeri) AMERİKAN HAVA KUVVETLERİ OKULU: Amerikan Hava Kuvvetleri veya Amerikan Hava Kuvvetleriyle yapılmış bir sözleşmeye göre bir müteahhit tarafından idare edilen resmi bir okul veya kurs
united states air forces
(Askeri) ABD HAVA KUVVETLERİ: ABD silahlı kuvvetlerinden biri. Bu terim; "ABD hava ihtiyat Kuvvetleri" anlamına gelen (Air Force of the United States) terimi ile karıştırılmamalıdır. Buna, kısaca (air force) da denir
united states armed forces
(Askeri) ABD SİLAHLI KUVVETLERİ: Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyade Teşkilatı ve kıyı Muhafaza teşkilatının muvazzaf asli teşkillerini toplu olarak ifade için kullanılan terim. Ayrıca bak "armed forces of the united states"
united states armed forces
(Askeri) abd silahlı kuvvetleri
united states armed forces institute
(Askeri) ABD SİLAHLI KUVVETLERİ ENSTİTÜSÜ: Milli Savunma Bakanlığına personeline görev dışı öğretim vasıta ve hizmetleri sağlar. UNITED STATES ARMY OR ARMY OF THE UNITED STATES: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ORDUSU: Bu terimler; ABD Hava Kuvvetleri gibi kanunla tesis edilmiş kısım dışında, ABD Anayasasında sözü geçen Kara Ordusunun veya Orduları ifade eder. (united states army) terimi, (army of the united states) terimi yerine tercihen kullanılacaktır. ABD. Kara Ordusu (united states army); Muvazzaf ordusu (regular army), ABD Milli Muhafız Teşkilatı (U. S. National Guard) ile Kara Ordusu Müşekkel İhtiyat Teşkilatını (army reserve) ve bu asli teşkillere tayin edilen, gönüllü olarak veya celp suretiyle giren bütün personeli; asli bir teşkil belirtilmeden tayinle, gönüllü olarak veya celp suretiyle gelmiş bütün personeli ihtiva ettiği gibi, kanunla Federal hizmete çağrılmış eyalet, özel bölge (territory) ve Kolombiya mıntıkası Milli Muhafızları dahil, Ordu'da faal göreve alınan bütün ihtiyatları veya askere alınan bütün şahısları içine alır. Bununla beraber; (U. S. Army) terimi, bazı hallerde kanun metinlerinde, muvazzaf Ordu (regular army) anlamına kullanılmıştır ve bu gibi kanun metinlerine özel atıf yapılmadan, bu anlamda kullanılmayacaktır
united states army europe
(Askeri) abd avrupa ordusu
united states army mine planter
(Askeri) ABD ORDUSU MAYIN GEMİSİ
united states army reserve
(Askeri) ABD KARA ORDUSU MÜŞEKKEL İHTİYAT TEŞKİLATI: ABD Kara Ordusu'nun bir ihtiyat asli teşkili
united states army reserve center
(Askeri) ABD KARA ORDUSU MÜŞEKKEL İHTİYAT TEŞKİLATI MERKEZİ: ABD kara ordusu ihtiyat teşkilatı birlik ve personelinin idaresi ve eğitimi için faydalanılan ABD anayurdu faaliyet merkezi veya tesisi
united states army special forces
(Askeri) ABD ÖZEL KARA KUVVETLERİ: Mahalli kuvvetleri, gerilla harbi, ayaklanmalara karşı koyma ve gayri nizami harp için eğitmek, teşkilatlandırmak, teçhiz etmek, yönetmek ve kontrol etmek üzere, küçük, çok amaçlı gruplar halinde teşkilatlanmış temel ve özel askeri becerilerde birleşik eğitim görmüş askeri personel
united states army transport
(Askeri) ABD ORDUSU NAKLİYE GEMİSİ
united states army; europe
(Askeri) A. B. D. AVRUPA ORDUSU
united states civil authorities
(Askeri) ABD SİVİL MAKAMLARI: Elli eyaletin, district of Columbia'nın, porto riko eyaleti'nin, ABD'ye bağlı toprakların ve siyasi bölgelerin hükümetlerini oluşturan seçilmiş ve atanmış resmi görevliler ve diğer görevliler. UNITED STATES CIVILIAN INTERNEE INFORMATION CENTER: ABD ENTERNE EDİLMİŞ SİVİLLER DANIŞMA MERKEZİ: ABD içindeki enterne edilmiş Amerikalı ve düşman siviller için açılmış Milli danışma merkezi
united states coast guard
(Askeri) ABD KIYI MUHAFAZA TEŞKİLATI: ABD silahlı kuvvetlerinin, gümrük ve muhaceret kanunlarını uygulamak üzere kullanılan gemilerden sorumlu bulunan ve kıyı cankurtaran merkezlerindeki işlerle meşgul olan kısmı. ABD kıyı muhafaza teşkilatı, milletlerarası aysberg (iceberg) arama faaliyetlerine yardım eder. Bu teşkilat; barışta, Maliye Bakanlığının idaresi altındadır. Savaşta ABD kıyı muhafaza teşkilatı, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığının emrine girer. Buna, kısaca, (coast guard) da denir
united states controlled shipping
(Askeri) ABD KONTROLÜNDEKİ DENİZ ULAŞTIRMASI: ABD bayrağı altındaki ve "ABD'nin yani milli bir seferberlik zamanında ABD hizmetine verebileceği beklenen gemilerle yapılan deniz ulaştırması
united states country team
(Askeri) ABD ÜLKE TEMSİL HEYETİ: Genellikle büyükelçi olan ABD görev grubu başkanı tarafından başkanlık edilen ve temsil edilen her bir ABD bakanlığı ve kuruluşunun kıdemli üyelerinden oluşan kıdemli, ülke için ABD ile koordinasyon ve denetleme unsuru
united states defence command
(Askeri) abd savunma komutanlığı
united states defense command
(Askeri) ABD SAVUNMA KOMUTANLIĞI: Birleşik devletlerin savunması için tahsis edilen ve kara, hava ve deniz kuvvetleri unsurlarından mürekkep olan askeri teşkilatı. Bu teşkilata, silahlı kuvvetlerden herhangi birine mensup bir subay olan (united states defense commander "ABD savunma komutanı") komuta eder. Bu komutan ya ABD başkanı tarafından, ya da onun verdiği yetkiye dayanarak, müşterek kurmay başkanları heyeti tarafından atanır
united states defense commander
(Askeri) ABD SAVUNMA KOMUTANI: Bak "united states defense command"
united states disciplinary barracks
(Askeri) ABD CEZAEVİ: Bak "disciplinary barracks". UNITED STATES GOVERNMENT BILL OF LADING: ABD HÜKÜMET KONŞİMENTOSU: ABD hükümet büroları tarafından kullanılan ve devlet mallarının ABD de, Kanada'da Alaska'da nakliyat şirketleri vasıtasıyla naklini sağlayan belge. ABD savunma komutanlığının kara, hava ve denizyolu nakliyat şirketleri ile demiryolu nakliyat şirketlerine olan nakliyat borçları bu konşimentonun kullanılması suretiyle ödenir. Ayrıca bak "bill of lading
united states force extension courses
(Askeri) AMERİKAN HAVA KUVVETLERİ YAZIŞMALI EĞİTİM KURSLARI: Yazışmalı eğitim kursu enstitüsü programına kaydedilmiş öğrencilere mahsus yazışmalı kurslar
united states government life insurance
(Askeri) ABD HAYAT SİGORTASI: 6 EKİM 1917 ve 8 ekim 1940 tarihleri arasında fiili askerlik hizmetinde bulunmuş kimselere, müracaatları halinde sağlanan devlet hayat sigortası. 8 EKİM 1940 ve 25 NİSAN 1951 tarihleri arasında bu sigorta, 6 EKİM 1917 ve 2 TEMMUZ 1921 tarihleri arasında fiili hizmet görmüş kimselere sağlanmıştı. 25 NİSAN 1951 den sonra yalnız özel şartları karşılayan aşağıdaki şahıslara uygulanmaktadır: a. 25 NİSAN 1951 ve 1 OCAK 1957 tarihleri arasında, fiili hizmette bulundukları sırada, ABD hayat sigortası uzun vadeli planlarının peşin ödenmesinden feragat edenler. b. Elinde ABD hayat sigortası planı bulunan ve bu planın vadesi 1 OCAK 1957 den önce fiili hizmette bulundukları sırada ya da hizmetten ayrılışından sonra 120 gün içinde sona ermiş olanlar. Ayrıca bak "national service life, insurance"
united states health service
(Askeri) ABD SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM HİZMETİ
united states marine corps
(Askeri) ABD DENİZ PİYADE KUVVETİ, ABD DENİZ PİYADE TEŞKİLATI: Deniz kuvvetlerinin, kara ordusu askerlerine çok benzer bir şekilde eğitim gören, teşkil ve teçhiz edilen ve genellikle, çıkarma kuvveti olarak kullanılan sınıfı. Buna sadece (marine crops) da denir
united states maritime service
(Askeri) ABD DENİZ TİCARETİ
united states military academy
(Askeri) ABD HARP OKULU: New York eyaletindeki West Point'de bulunan daimi askeri okul. Bu okulda, öğrenciler, ABD ordusunda subay olarak hizmet öğrenmek üzere, askeri eğitim ve yüksek tahsil görürler. Buna kısaca, (military academy) de denir. UNITED STATES MILITARY ACADEMY PREPARATORY TRAINING PROGRAM: ABD HARP OKULU HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI: ABD harp okuluna kabul edilmeleri için kara kuvvetleri komutanlığı tarafından verilen atanma belgelerini haiz olan ve faal görevde bulunan subaylar ile astsubaylar ve erat için hazırlık okulunda uygulanan program. UNITED STATES MILITARY ACADEMY PREPARATORY UNIT: ABD HARP OKULU HAZIRLIK KITASI
united states military liaison office
(Askeri) ABD ASKERİ İRTİBAT BÜROSU: UNITED STATES MILITARY SERVICE FUNDED FOREIGN TRAINING: ABD ASKERİ HİZMET FONLU YABANCI PERSONEL EĞİTİMİ: 1961 dış yardım programından ayrı olarak yabancı uyruklulara askeri sınıf okulları ve diğer tesislerde sağlanan eğitim
united states national guard
(Askeri) abd milli muhafız bürosu
united states naval academy
(Askeri) ABD DENİZ HARP OKULU: Maryland eyaletinin Annapolis şehrinde bulunan daimi deniz harp okulu, Bu okulda, öğrenciler, deniz kuvvetlerinde subay olarak hizmet etmek için lüzumlu denizcilik eğitimi ve yüksek tahsil görürler. Buna, kısaca (naval academy) de denir
united states naval liaison officer
(Askeri) ABD DENİZ İRTİBAT SUBAYI
united states naval observer
(Askeri) abd deniz gözlemcisi
united states naval observer
(Askeri) ABD DENİZ MÜŞAHİDİ: UNITED STATES NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL, THE: ABD DENİZ İHTİSAS OKULU: Çeşitli deniz ihtisas sahalarında kurslar halinde eğitim yapan okul
united states naval submarine school
(Askeri) ABD DENİZALTI OKULU: Küçük rütbeli subaylarını denizaltı görevlerinde yetiştiren deniz okulu
united states navy
(Askeri) ABD DENİZ KUVVETLERİ, ABD DONANMASI: ABD silahlı kuvvetlerinin deniz harbi için eğitim görmüş, teşkilatlandırılmış ve teçhiz edilmiş kısmı. Buna kısaca (navy) denir. UNITED STATES PRISONER OF WAR INFORMATION CENTER: ABD SAVAŞ ESİRLERİ DANIŞMA MERKEZİ: Düşman ve ABD savaş esirleri için ABD içindeki milli danışma merkezi. UNITED STATES PROPERTY AND DISBURSING OFFICER: ABD MAL SORUMLUSU VE TEDİYE SUBAYI: UNITED STATES PROPERTY AND FISCAL OFFICER: ABD MAL SORUMLUSU VE TEDİYE SUBAYI: ABD'nde her eyalette ve Kolombiya mıntıkasında bulunan ve bulunduğu eyalet veya mıntıka milli muhafız teşkilatına mensup olan bir subay. Bu subay görevli olduğu eyalet veya mıntıkada milli muhafız teşkilatı elinde bulunan bütün ABD fon ve mallarının alınması ve muhasebesinden sorumlu olmak üzere fiili hizmet görür
united states order of merit
(Askeri) abd liyakat madalyası
united states soldiers home
(Askeri) abd askeri yurdu
united states soldiers home
(Askeri) ABD ASKERİ YURDU: Ordudan ayrılmış ve bakıma muhtaç emekli ve malul subay ve eratın barındırılması için Washington, D. C. de, 1851 yılında ABD Kongresi'nce kabul edilen bir kanunla tesis edilmiş müessese
united states strategic army forces
(Askeri) ABD STRATEJİK KARA KUVVETLERİ: Kara kuvvetlerinin mevcut planlara göre milli seviyede kullanılmak üzere eğitilen teçhiz edilen ve muhafaza edilen ve muhafaza edilen ve normal olarak kıtasal ABD'de konuşlu olan kısmı
unit
{i} bütünlük
unite
{f} bağlamak
unite
{f} evlenmek
unite
birlik olmak
unite
kaynaşmak
united kingdom
ingiltere

Neden İngiltere'yi ziyaret ediyorsun? - Why are you visiting the United Kingdom?

Bu kitap İngiltere'deki yaşamı ele alır. - This book deals with life in the United Kingdom.

unit
(Argo) ev
الإنجليزية - الإنجليزية
any of many football teams formed by the amalgamation of smaller ones

Note: Often used locally without the first part of the name e.g. for Manchester United.

Joined into a single entity
Simple past tense and past participle of unite
Involving the joint activity of multiple agents
United is used to describe a country which has been formed from two or more states or countries. the first elections to be held in a united Germany for fifty eight years
involving the joint activity of two or more; "the attack was met by the combined strength of two divisions"; "concerted action"; "the conjunct influence of fire and strong dring"; "the conjunctive focus of political opposition"; "a cooperative effort"; "a united effort"; "joint military activities"
past participle of unite
{s} integrated, combined, joined
When people are united about something, they agree about it and act together. Every party is united on the need for parliamentary democracy A united effort is always more effective than an isolated complaint
characterized by unity; being or joined into a single entity; "presented a united front"
characterized by unity; being or joined into a single entity; "presented a united front
of or relating to two people who are married to each other
United is used in the names of countries which are made up from several states or smaller countries. the United States of America. adj. United Arab Republic United Mexican States United Republic of Tanzania United States War of Independence Bank of the United States Capitol United States Congress of the United States Constitution of the United States Republic of the United Netherlands Export Import Bank of the United States Ex Im Bank United Colonies of New England Schechter Poultry Corporation v. United States Supreme Court of the United States United Airlines United Arab Emirates United Artists Corp. United Fruit Co. United Mine Workers of America United Nations United Nations Conference on Trade and Development United Nations Development Programme United Nations General Assembly United Nations Relief and Rehabilitation Administration United Nations Resolution 242 United Nations Secretariat United Nations Security Council United Nations Trusteeship Council United States United States of America United States Air Force United States Air Force Academy United States Army United States Coast Guard United States Courts of Appeals United States District Court United States Marine Corps United States Military Academy United States Naval Academy United States Navy United States Steel Corp. United Steelworkers of America United Provinces of Agra and Oudh United Nations Monetary and Financial Conference United Nations Conference on Environment and Development. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization United Nations International Children's Emergency Fund United Nations Children's Fund United Automobile Workers United Automobile Aerospace and Agricultural Implement Workers of America UAW United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland United Kingdom United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs United Nations Department of Humanitarian Affairs Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator United Nations High Commissioner for Refugees Office of the
Combined; joined; made one
United Arab Emirates
A country in the Middle East. Official name: The United Arab Emirates; abbreviation: UAE, the Emirates
United Arab Republic
Former country in the Middle East composed of the modern states of Egypt and Syria
United Colonies
The Thirteen Colonies that became the United States of America
United Ireland
A term used to refer to a sovereign state that would cover the whole of the island of Ireland
United Irelander
An Irish nationalist advocating a United Ireland
United Kingdom
A kingdom in Europe comprising the countries of Great Britain (England, Scotland, Wales) and Northern Ireland. Official name: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Abbreviation: UK
United Kingdom of Great Britain
The official name of the United Kingdom 1707-1801
United Kingdom of Great Britain and Ireland
The official name of the United Kingdom 1801-1916
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
The official name of the United Kingdom 1922-Present
United Nations
An international coalition, founded 24 October 1945, headquartered in New York City
United States
Shortened form of the United States of America
United States
Includes the land area, internal waters, territorial sea, and airspace of the United States, including the following:
United States
The collection of individual states of the United States of America
United States Air Force
The branch of the United States armed forces established to conduct aerial combat, defend domestic airspace, and operate military satellite systems. Abbreviated as US Air Force or USAF
United States Armed Forces
Used to denote collectively only the regular components of the United States Army, Navy, Air Force, Marine Corps, and Coast GuardJoint Publication 1-02 U.S. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms; 12 April 2001 (As Amended Through 14 April 2006)
United States Army
The land-based branch of the United States armed forces. Abbreviated as U.S. Army and US Army, or, rarely, USA
United States Coast Guard
The branch of the United States armed forces established to protect the coastal and inland navigable waters of the United States. The United States Coast Guard is a military and law enforcement organization operating under the Department of Homeland Security. Abbreviated as US Coast Guard or USCG
United States Code
A compilation of the statutes of the United States federal government, with sections arranged by topic rather than by date of enactment, and with superseded and expired sections removed
United States Marine Corps
The branch of the United States armed forces established to conduct amphibious (ship to shore) combat and protect diplomatic missions of the United States government. Abbreviated as US Marine Corps, US Marines, or USMC
United States Navy
The ocean-based branch of the United States armed forces. Abbreviated as US Navy or USN
United States Postal Service
A federal agency charged with the delivery of mail
United States Uniformed Services
The United States Uniformed Services is a group of seven (7) uniformed services of the United States federal government defined by federal law. The United States Uniformed Services includes the five armed services (military) and two non-military services. The armed services are the Army, Navy, Marine Corps, Air Force, and Coast Guard. The non-military services are the Public Health Service Commissioned Corps and the National Oceanic and Atmospheric Administration Commissioned Corps
United States Virgin Islands
An island group in the Virgin Islands, a dependency of the United States of America
United States minor outlying islands
Regions of the United States of America including: American Samoa, Federated States of Micronesia, Guam, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Palau, Puerto Rico and the US Virgin Islands
United States of America
A country in North America, sharing land borders with Canada and Mexico, stretching from the Atlantic to the Pacific Ocean, and including Alaska, Hawaii, and several territories
United States of North America
The United States of America
United Statesian
An inhabitant or citizen of the United States of America
United Statesian
Of or pertaining to the United States of America
United Statesians
plural form of United Statesian
united in diversity
The motto of the European Union
united inch
A unit of measurement of window frames, treating the combined width and height in inches as a single measure of length
united inches
plural form of united inch
United States of America
a country in North America, made up of 50 states and the District of Columbia, where the capital is. Population: 278,059,000 (2001). Capital: Washington, D.C. The United States is the world's most important industrial nation, and one of its richest countries. With its powerful armed forces, it is the world's only real military "superpower". The US is often called "America", but this is not really correct. American
United States of America
country comprised of a federation of 50 states in North America and the Hawaiian Islands, USA
united states of america
North American republic containing 50 states - 48 conterminous states in North America plus Alaska in northwest North America and the Hawaiian Islands in the Pacific Ocean; achieved independence in 1776
United Airlines
large airline in the United States
United Airlines
a division of UAL Corp. U.S. international airline. It began as United Aircraft and Transport Corp., which first operated transcontinental passenger flights in 1929. It was the first airline to introduce stewardesses, in 1930. United Airlines, Inc., was established in Chicago in 1931 as a holding company for the corporation's four constituent airlines. United expanded rapidly after World War II and became the largest air carrier in the Western world when it merged with Capital Airlines in 1961. United acquired Pan American World Airways' transpacific routes in 1986 and its Latin American and Caribbean routes in 1991. The parent company took the name UAL Corp. in 1988. When United employees held a controlling share of the airline company (1994-2003), UAL was the largest employee-owned company in the U.S
United Arab Commonwealth
former union between Syria and Egypt
United Arab Emirates
UAE a country in the Middle East, between Qatar and Oman, made up of seven small emirates, including Abu Dhabi and Dubai. Population: 2,407,000 (2001). Capital: Abu Dhabi. The land is mainly desert, but the country sells a lot of oil. formerly Trucial States Federation of seven states, eastern Arabian Peninsula
United Arab Emirates
{i} federation of kingdoms in the Persian Gulf area, group of oil-producing nations on the Arabian peninsula
United Arab Emirates Dirham
{i} basic unit of currency in the United Arab Emirates
United Arrows Ltd.
{i} Japanese retailer of men's and women's apparel and accessories, wholesaler of men's wear and casual wear
United Artists
a large US film company based in Hollywood, which has made many famous films
United Artists Corp
U.S. film company. It was founded in 1919 by Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, and D.W. Griffith so that they could produce and distribute their own movies and distribute other independently produced movies. The first major production company controlled by its artists, it prospered with the films of its founders, including The Gold Rush (1925), and those of producers such as Samuel Goldwyn, Howard R. Hughes, and Alexander Korda. After 1951 it became mainly a distributor, releasing successful movies such as High Noon (1952), Some Like It Hot (1959), and West Side Story (1961). It was sold to TransAmerica Corp. in 1967 and resold to MGM in 1981. By the late 20th century United Artists was a specialty films division of MGM, producing movies such as Leaving Las Vegas (1995), The Birdcage (1996), and Tea with Mussolini (1999)
United Artists Corporation
United States movie studio, subsidiary company of Metro-Goldwyn-Mayer
United Automobile Workers
in full United Automobile, Aerospace, and Agricultural Implement Workers of America (UAW) U.S. industrial union of automotive and other vehicular workers, headquartered in Detroit. The UAW was founded in 1935, when the Committee for Industrial Organization (see AFL-CIO) began to organize automotive workers. The union successfully countered automakers' initial resistance with sit-down strikes and a 1937 Supreme Court decision upholding the right to organize as declared in the Wagner Act. General Motors Corp. was the first to recognize the UAW, and most other automakers followed suit, though Ford Motor Co. continued its resistance until 1941. Under Walter Reuther, the union won contracts providing for cost-of-living adjustments, health plans, and vacations. Reuther's friction with George Meany led the UAW to withdraw from the AFL-CIO in 1968. A short-lived alliance with the Teamsters was dissolved in 1972, and the UAW rejoined the AFL-CIO in 1981. Competition from foreign imports eroded the union's benefits in the 1980s and '90s
United Farm Workers
UFW a trade union in the US for people who work on farms, especially poor migrant workers who pick fruit and vegetables at many different farms in order to earn enough to live
United Fruit Co
U.S.-based produce company that became Chiquita Brands International, Inc. in 1990. It was founded in 1899 in the merger of the Boston Fruit Co. and other companies that sold bananas grown in Central America, Colombia, and the Caribbean. Minor C. Keith, its principal founder, gained extensive land rights in Costa Rica in return for constructing railroads. United Fruit became the largest employer in Central America, developing vast tracts of jungle lands and building one of the largest private merchant navies in the world. Attacked in the Latin American press as el pulpo ("the octopus"), the company was widely accused of exploiting workers and influencing governments during the era of "dollar diplomacy" in the early to mid-20th century. It later transferred portions of its landholdings to individual growers. In 1970 United Fruit merged with AMK Corp. to form United Brands Co., which took the Chiquita name in 1990
United Israel Appeal
American foundation devoted to promoting development in Israel (through raising money, etc.), UIA
United Jewish Appeal
Jewish charitable organization in the United States
United Kibbutzim Movement
one of the national kibbutz movements
United Kingdom
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (country in northern Europe consisting of England, Scotland, Wales and Northern Ireland)
United Kingdom
The United Kingdom is the official name for the country consisting of Great Britain and Northern Ireland. A country of western Europe comprising England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Beginning with the kingdom of England, it was created by three acts of union: with Wales (1536), Scotland (1707), and Ireland (1800). At the height of its power in the 19th century it ruled an empire that spanned the globe. London is the capital and the largest city. Population: 58,091,000. a country in northwest Europe, officially called the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, made up of England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. Population: 58,789,194 (2001). Capital: London. The name "United Kingdom" was first used in 1707, when the parliaments of England and Scotland united to form one country. The country's government consists of a Queen or King, a Prime Minister, and two Houses of Parliament, the House of Commons and the House of Lords. The United Kingdom has been a member of the EU since 1972. England Northern Ireland Scotland Wales
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
or United Kingdom or Great Britain Country, western Europe, comprising Great Britain (England, Scotland, and Wales) and Northern Ireland
United Mine Workers of America
U.S. labour union. Founded in 1890, the UMWA grew rapidly under the leadership of John Mitchell (president 1898-1908) despite determined opposition from coal-mine operators. By 1920, when John L. Lewis took over, the union had half a million members. Lewis capitalized on the pro-labour climate of the New Deal and led numerous strikes to win fair pay, safe working conditions, and benefits. The UMWA was a mainstay of the Congress of Industrial Organizations (see AFL-CIO) in its early years, but Lewis withdrew the union from the CIO in 1942. Unaffiliated for decades, the UMWA finally joined the AFL-CIO in 1989. The UMWA's importance declined in the later 20th century with the waning of the labour movement and the rise of alternative sources of fuel, and by the 1990s it had fewer than 200,000 members
United National Independence Party
militant nationalist political group that formed during the 1950s and became the dominant political party immediately after Zambia gained independence in 1964, UNIP
United Nations
international organization founded in 1945 to promote peace security and international cooperation and promote humanitarianism (has its headquarters in New York City, USA)
United Nations
The United Nations is an organization which most countries belong to. Its role is to encourage international peace, co-operation, and friendship. An international organization composed of most of the countries of the world. It was founded in 1945 to promote peace, security, and economic development. the UN an international organization that tries to find peaceful solutions to world problems. International organization founded (1945) at the end of World War II to maintain international peace and security, develop friendly relations among nations on equal terms, and encourage international cooperation in solving intractable human problems. A number of its agencies have been awarded the Nobel Prize for Peace, and the UN was the corecipient, with Kofi Annan, of the prize in 2001. The term originally referred to the countries that opposed the Axis powers. An international organization was discussed at the Yalta Conference in February 1945, and the UN charter was drawn up two months later at the UN Conference on International Organization. The UN has six principal organs: the Economic and Social Council, the United Nations General Assembly, the International Court of Justice, the Secretariat, the United Nations Security Council, and the United Nations Trusteeship Council. It also has 14 specialized agencies some inherited from its predecessor, the League of Nations (e.g., the International Labour Organization) and a number of special offices (e.g., the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees), programs, and funds (e.g., UNICEF). The UN is involved in economic, cultural, and humanitarian activities and the coordination or regulation of international postal services, civil aviation, meteorological research, telecommunications, international shipping, and intellectual property. Its peacekeeping troops have been deployed in several areas of the world, sometimes for lengthy periods (e.g., they have been in the Kashmir region, disputed between India and Pakistan, since 1949). The UN's world headquarters are in New York City; its European headquarters are in Geneva. In 2004 the UN had 191 member countries. The principal administrative officer of the UN is the secretary-general, who is elected to a five-year renewable term by the General Assembly on the recommendation of the Security Council. The secretaries-general of the UN have been Trygve Lie (1946-53), Dag Hammarskjöld (1953-61), U Thant (1961-71), Kurt Waldheim (1972-81), Javier Pérez de Cuéllar (1982-91), Boutros Boutros-Ghali (1992-96), and Kofi Annan (from 1997)
United Nations Charter
constitution of the United Nations
United Nations Children's Fund
United Nations organization dealing with children's welfare, UNICEF
United Nations Commission on Human Rights
United Nations agency established to promote human rights worldwide (deals with issues such as religious freedom, discrimination, etc.), UNCHR
United Nations Conference on Trade and Development
Organ of the United Nations General Assembly, created in 1964 to promote international trade. Its highest policy-making body, the Conference, meets every four years; when the Conference is not in session, the organization is run by its executive body, the Trade and Development Board. UNCTAD's principal functions include the promotion of trade between countries in different stages of development and with different economic systems, initiation of negotiations for trade agreements, and the formulation of international trade policies. In the late 20th and early 21st centuries, UNCTAD's efforts were directed toward the problems created in developing countries by economic globalization, and special attention was given to measures to help the poorest and least-developed countries become integrated into the world economy
United Nations Development Programme
UN organization formed in 1965 to promote environmentally sustainable human development in low-income countries. Based in New York City, the UNDP is headed by an administrator who oversees a 36-member Executive Board representing both developing and developed countries. Recent programs have focused on reducing poverty, developing strategies to treat and combat the spread of HIV/AIDS, promoting environmentally sound energy and economic policies, and expanding communications and technology infrastructure. UNDP resident representatives in more than 125 developing countries help to coordinate the local activities of other UN agencies and programs, as well as those of nongovernmental organizations
United Nations Development Programme
{i} UNDP, United Nations largest agency with headquarters in New York City (USA) which is a voluntarily funded organization and largest multilateral source for granting technical assistance to developing countries (provides training, advice and some equipment)
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
{i} committee of the United Nations which deals with issues of education and culture throughout the world
United Nations Environment Program
{i} UNEP, UN program that coordinates UN environmental activities and helps developing countries in implementing good policies from an environmental standpoint and encourages sustainable development using sound environmental methods
United Nations Framework Convention on Climate Change
UNFCCC, FCCC, international environmental treaty establish during the United Nations Conference on Environment and Development which took place in 1992 in Rio de Janeiro with a purpose to reduce discharge of greenhouse gas as to fight global warming
United Nations General Assembly
One of six principal components of the United Nations and the only one in which all UN members are represented. It meets annually or in special sessions. It acts primarily as a deliberative body; it may discuss and make recommendations about any issue within the scope of the UN charter. Its president is elected annually on a rotating basis from five geographic groups of members
United Nations Headquarters
{i} headquarters of the United States located in Manhattan in New York City (USA)
United Nations High Commission for Refugees
the full name of the UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations organization responsible for coordinating international action for the world-wide protection of refugees and the resolution of refugee problems
United Nations Interim Force In Lebanon
{i} UNIFIL, peacekeepers agency of the United Nations that was formed in 1978 to ensure that the Israelis withdrawal from Lebanon and to restore international peace and security as well as to assist the government of Lebanon in restoring its authority in the region
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
formerly (1972-92) Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator, (1992-98) United Nations Department of Humanitarian Affairs Agency of the United Nations Secretariat, established in 1972 to coordinate international relief to countries struck by natural or other disaster. Responding to requests from stricken states for disaster assistance, the OCHA directs UN assistance and mobilizes aid from nongovernmental organizations such as the International Red Cross. Since the 1980s it has emphasized disaster preparedness and prevention, and it has assisted in executing projects of the United Nations Development Programme
United Nations Officer
officer in the service of the United Nations
United Nations Organization
international organization of nations, precursor to the U.N
United Nations Peacekeeping Forces
{i} forces employed by the UN to maintain or re-establish peace in a region of armed conflict which forces can contribute to reducing the level of conflict
United Nations Relief and Rehabilitation Administration
organization founded in 1943 to aid areas liberated from the Axis powers
United Nations Relief and Rehabilitation Administration
Administrative body (1943-47) for an extensive social-welfare program for war-ravaged nations. It distributed relief supplies and services, including shelter, food, and medicine, and helped with agricultural and economic rehabilitation. Its functions were later taken over by the International Refugee Organization, the World Health Organization, and UNICEF
United Nations Resolution 242
Resolution of the United Nations Security Council that ended the 1967 Six-Day War. The Israelis supported the resolution because it called on the Arab states to accept Israel's right "to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force." All Arab states eventually accepted it (Egypt and Jordan accepted the resolution from the outset) because of its clause calling for Israel to withdraw from the territories conquered in 1967. The Palestine Liberation Organization rejected it until 1988 because it lacked explicit references to Palestinians. Though never fully implemented, it was the basis of diplomatic efforts to end Arab-Israeli conflicts until the Camp David Accords and remains an important touchstone in any negotiated resolution to the Arab-Israeli conflict
United Nations Secretariat
Administrative body that coordinates United Nations activities. Its staff, recruited on the basis of merit, is composed of several thousand permanent professional experts from member states, including translators, clerks, technicians, administrators, project directors, and negotiators, who carry out the UN's day-to-day operations and administer the policies and programs set by the other divisions. They are required to swear an oath of loyalty to the UN and must not take instructions from their home governments
United Nations Secretariat
{i} administrative office of the United Nations; United Nations' chief administrative officer
United Nations Secretary-General
{i} Secretary-General of the United Nations, chief administrative officer of the United Nations
United Nations Security Council
UN members agree to abide by the Security Council's resolutions when they join. The Security Council investigates disputes that threaten international peace and advises on how to resolve them. To prevent or halt aggression, it may impose diplomatic or economic sanctions or authorize the use of military force. Each of the permanent members holds veto power in decisions on substantive matters, such as the application of sanctions. Decisions on both substantive and procedural matters require nine affirmative votes, including the affirmative vote of all five permanent members (though in practice a permanent member may abstain without impairing the validity of a decision)
United Nations Security Council
Division of the United Nations whose primary purpose is to maintain international peace and security. The Security Council originally consisted of five permanent members Taiwan (succeeded in 1971 by China), France, the United Kingdom, the U.S., and the Soviet Union (succeeded in 1991 by Russia) and six rotating members elected by the United Nations General Assembly for two-year terms. In 1965 the number of nonpermanent members was increased to
United Nations Special Committee
{i} UNSCOM, United Nations committee that is charged with supervising production and supplies of nonconventional weapons
United Nations Trusteeship Council
One of the main organs of the UN, composed of the five permanent members of the Security Council. It supervised the administration of trust (non-self-governing) territories, including former colonies in Africa and the Pacific. The council's job was to send inspection missions to the territories, examine petitions, review reports, and make recommendations. It suspended operations after the last trust territory, Palau, gained its sovereignty in 1994
United Nations resolution
{i} UN resolution, resolution formally adopted by a United Nations body
United Negro College Fund
a charity organization in the US which gives money and support to black students and black universities
United Negro College Fund
association of historically African American colleges and universities that provides scholarships and assistance to young African Americans who want to attend college
United Negro Improvement Association
association established by Marcus Garvey in 1914 in order to promote African culture and foster unity among African people worldwide, UNIA
United Parcel Service
American company that delivers letters and parcels worldwide
United Press
American news agency which provides news coverage worldwide, UP
United Provinces
formerly United Provinces (of Agra and Oudh) State (pop., 2001 prelim.: 166,052,859), northern India. It is bordered by Nepal, the states of Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, and Uttaranchal, and Delhi national capital territory and covers an area of 93,933 sq mi (243,286 sq km); its capital is Lucknow. The state, the most populous in the country, lies largely in the plains formed by the Ganges and Yamuna rivers. The region was the setting of two great Sanskrit epics, the Mahabharata and Ramayana, and the scene of the rise of Buddhism after the 6th century BC. It was ruled by the Mauryan emperor Ashoka in the mid-3rd century BC, the Gupta dynasty ( AD 320- 425), and King Harsa (606-647). The Mughals gained control in the 16th century, at which time the city of Agra became a chief centre. The British arrived in the late 18th century; by the 1830s they held sway and eventually formed the North-West Provinces, to which Oudh was later annexed. The area was the main scene of the Indian Mutiny of 1857. The current province was formed in 1902 and became a state of India in 1947. In 2000 the northern portion of it was made into the state of Uttaranchal. Uttar Pradesh is India's largest silica-producing state, yet agriculture is by far its most important economic sector. Its noted tourist meccas are Agra and Varanasi
United Provinces of Agra and Oudh
formerly United Provinces (of Agra and Oudh) State (pop., 2001 prelim.: 166,052,859), northern India. It is bordered by Nepal, the states of Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, and Uttaranchal, and Delhi national capital territory and covers an area of 93,933 sq mi (243,286 sq km); its capital is Lucknow. The state, the most populous in the country, lies largely in the plains formed by the Ganges and Yamuna rivers. The region was the setting of two great Sanskrit epics, the Mahabharata and Ramayana, and the scene of the rise of Buddhism after the 6th century BC. It was ruled by the Mauryan emperor Ashoka in the mid-3rd century BC, the Gupta dynasty ( AD 320- 425), and King Harsa (606-647). The Mughals gained control in the 16th century, at which time the city of Agra became a chief centre. The British arrived in the late 18th century; by the 1830s they held sway and eventually formed the North-West Provinces, to which Oudh was later annexed. The area was the main scene of the Indian Mutiny of 1857. The current province was formed in 1902 and became a state of India in 1947. In 2000 the northern portion of it was made into the state of Uttaranchal. Uttar Pradesh is India's largest silica-producing state, yet agriculture is by far its most important economic sector. Its noted tourist meccas are Agra and Varanasi
United Reformed Church
a Christian religious group that formed in 1972 when the Presbyterian Church of England joined with the Congressional Church of England and Wales
United Republic of Tanzania
{i} Tanzania, country in eastern Africa
United States
USA, U.S., United States of America, country located in North America
United States
A country of central and northwest North America with coastlines on the Atlantic and Pacific oceans. It includes the noncontiguous states of Alaska and Hawaii and various island territories in the Caribbean Sea and Pacific Ocean. The area now occupied by the contiguous 48 states was originally inhabited by numerous Native American peoples and was colonized beginning in the 16th century by Spain, France, the Netherlands, and England. Great Britain eventually controlled most of the Atlantic coast and, after the French and Indian Wars (1754-1763), the Northwest Territory and Canada. The original Thirteen Colonies declared their independence from Great Britain in 1776 and formed a government under the Articles of Confederation in 1781, adopting (1787) a new constitution that went into effect after 1789. The nation soon began to expand westward. Growing tensions over the issue of Black slavery divided the country along geographic lines, sparking the secession of the South and the Civil War (1861-1865). The remainder of the 19th century was marked by increased westward expansion, industrialization, and the influx of millions of immigrants. The United States entered World War II after the Japanese attack (1941) on Pearl Harbor and emerged after the war as a world power. Washington, D.C., is the capital and New York the largest city. Population: 260,651,000. officially United States of America Federal republic, North America
United States Air Force
Major component of the U.S. military organization, with primary responsibility for air warfare, air defense, and military space research. It also provides air services in coordination with the other military branches. U.S. military activities in the air began with army use of balloons for reconnaissance during the Civil War and the Spanish-American War; in 1907 the Aeronautical Division of the Signal Corps was created. In 1920 the Army Reorganization Act created the Air Service (after 1926, Air Corps) as a unit of the Army; in 1941 it became the Army Air Forces. In 1947 the independent U.S. Air Force was created and became part of the newly created Department of Defense in 1949. The Department of the Air Force is headquartered at the Pentagon. Separate operating agencies of the Air Force include the Air Force Reserve, the Air Force Intelligence Service, and the U.S. Air Force Academy. In 2000 there were over 350,000 Air Force personnel on active duty
United States Air Force Academy
Institution for the training of commissioned officers for the U.S. Air Force, located in Colorado Springs, Colorado. Created by an act of Congress in 1954, it opened in 1955. Graduates receive a bachelor's degree and a second lieutenant's commission. Most physically qualified graduates go on to Air Force pilot-training schools. Candidates may come from the ranks of the U.S. Army or Air Force, may be children of deceased veterans of the armed forces, or may be nominated by U.S. senators or representatives or by the president or vice president. All applicants must take a competitive entrance examination
United States Army
Major branch of the U.S. military forces, charged with preserving peace and security and defending the nation. The first regular U.S. fighting force, the Continental Army, was organized by the Continental Congress on June 14, 1775, to supplement local militias in the American Revolution. It was placed under the control of a five-member civilian board, and U.S. military forces have remained in civilian control ever since. The U.S. Constitution named the president as commander in chief, and in 1789 the civilian Department of War was established to administer the armed forces. The Continental Army was officially disbanded in 1783, and a small regular army was established. Thereafter, the army's size increased during times of crisis, swelled by conscription, and decreased during peacetime. The Department of the Army is organized as a military section of the Department of Defense and is headed by the Secretary of the Army. The Army Staff gives advice and assistance to the secretary and administers civil functions, including the civil-works program of the Corps of Engineers. The army also administers the U.S. Military Academy at West Point. In 2000 there were about 400,000 soldiers on active duty
United States Atomic Energy Commission
{i} USAEC, former United States government atomic research agency that was in charged and controlled the research of atomic energy and its peace time uses in the United States
United States Capitol
Meeting place of the U.S. Congress. In 1792 a competition for its design was won by William Thornton (1759-1828); his revised Federal-style design of 1795 was executed as the exterior of the wings adjacent to the central rotunda. Benjamin H. Latrobe, as Surveyor of Public Buildings (1803), followed Thornton's conception of the exterior but used his own interior designs; perhaps his best-known contribution was his invention of tobacco-leaf and corn-cob capitals. After the British set fire to the Capitol in 1814, Latrobe began its reconstruction, but resigned in 1817. By 1827 his successor, Charles Bulfinch, had joined the two wings and built the first dome and the rotunda. In 1850 Thomas Ustick Walter (1804-1887) won a competition to expand the wings; he also designed the 287-ft-(87-m-) high cast-iron dome (1855-66), which was based on Michelangelo's dome for St. Peter's Basilica. The marble and sandstone building contains about 540 rooms and stands in a 131-acre (53-hectare) park
United States Coast Guard
U.S. military service that enforces maritime laws. It is under the jurisdiction of the Department of Homeland Security; in wartime it functions as part of the U.S. Navy. The Coast Guard enforces federal laws on the high seas and waters within U.S. territorial jurisdiction, develops and operates aids to navigation, and maintains a network of lifeboat and search-and-rescue stations using surface vessels and aircraft. It assists in the interdiction of illegal narcotics bound for the U.S. on or over coastal waters. It operates the International Ice Patrol (which maintains surveillance of icebergs in the North Atlantic shipping lanes), gathers data for the National Weather Service, and assists distressed ships and planes. Its wartime duties include ship escort, port security, and transport duty. In 2000 there were some 35,000 Coast Guard personnel on active duty. Cadets are trained at the Coast Guard Academy in New London, Conn
United States Courts of Appeals
In the U.S., the intermediate appellate courts included in the federal judicial system and created by act of Congress. There are 13 courts of appeal, including 12 courts whose jurisdictions are geographically apportioned, and the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, whose jurisdiction is subject-oriented and nationwide. The Federal Circuit court, located in Washington, D.C., was created by an act of Congress in 1982 and hears appeals from U.S. district and territorial courts primarily in patent and trademark cases, though it also hears appeals in cases in which the United States or its agencies is a defendant, as in alleged breaches of contract or in tax disputes. The courts are empowered to review the decisions of federal district courts (see United States District Court), as well as the decisions of the divisions of the U.S. Tax Court within their jurisdictions and those of the U.S. Bankruptcy Courts. All decisions of the courts are subject to review by the Supreme Court of the United States
United States Department of Agriculture
{i} United States government agency that oversees a wide variety of issues (such as agriculture, food safety, rural land development, forest services, and more), USDA
United States District Court
In the U.S., any of the 94 trial courts of general jurisdiction in the federal judicial system. Each state, as well as the District of Columbia and the Commonwealth of Puerto Rico, has at least one federal district court. Each court has at least one district judge and can have more than a score of them, as well as a clerk, a U.S. attorney, a U.S. marshal, one or more U.S. magistrates, bankruptcy judges, probation officers, and other staff. Decisions of the district courts are normally subject to appeal, typically to the United States Court of Appeals for the region in which the district court is located
United States Dollar
unit of currency in the United States of America, USD
United States English
{i} American English, U.S. English, form of the English language which is used in the United States (as opposed to British English)
United States Marine Corps
Separate military service within the U.S. Department of the Navy (see U.S. Navy), charged with providing marine troops for seizure and defense of advanced bases and with conducting operations on land and in the air in connection with naval campaigns. It is also responsible for providing detachments for service aboard certain types of naval vessels, as well as security forces for naval shore installations and U.S. diplomatic missions in foreign countries. The corps specializes in amphibious landings, such as those on Japanese-held islands in World War II. Marines have served in every major U.S. naval action since 1775, usually being the first or among the first to fight. In 2000 there were some 175,000 Marines on active duty
United States Marine Corps
branch of the United States armed forces that is trained for combat on land and on the sea and in the air and works in cooperation with the United States Navy
United States Military Academy
known as West Point Institution for the training of commissioned officers for the U.S. Army. Founded in 1802 at the fort at West Point, N.Y., it is one of the oldest service academies in the world. It was established as an apprentice school for military engineers and was, in effect, the first U.S. school of engineering. It was reorganized in 1812, and in 1866 its educational program was expanded considerably. Women were first admitted in 1976. The four-year course of college-level education and training leads to a bachelor of science degree and a commission as second lieutenant in the Army. West Point has trained such leaders as Ulysses S. Grant, William T. Sherman, Robert E. Lee, Stonewall Jackson, Jefferson Davis, John Pershing, Dwight D. Eisenhower, Douglas MacArthur, Omar Bradley, and George Patton
United States Minor Outlying Islands
{i} collective name for nine islands atolls and reefs (Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Atoll, Palmyra Atoll and Wake Island) owned by the United States
United States Naval Academy
known as Annapolis Institution for the training of commissioned officers for the U.S. Navy and U.S. Marine Corps. It was founded at Annapolis, Md., in 1845 and reorganized in 1850-51. Women were first admitted in 1976. Graduates are awarded the degree of bachelor of science and a commission as ensign in the Navy or as second lieutenant in the Marine Corps. Annapolis has produced many notable Americans, including George Dewey, Richard E. Byrd, Chester Nimitz, William F. Halsey, Jr., A.A. Michelson, Hyman Rickover, Jimmy Carter, Ross Perot, and several astronauts
United States Navy
Major branch of the U.S. military forces, charged with defending the nation at sea and maintaining security on the seas wherever U.S. interests extend. The Continental Navy was established by the Continental Congress in 1775. It was disbanded in 1784, but the harassment of U.S. merchant ships by Barbary pirates prompted Congress to establish the Department of the Navy in 1798. The navy took part in the War of 1812 and was later important in the Union victory in the American Civil War. Sea victories during the Spanish-American War (1898) led to a period of steady growth. In World War I, its duties were limited to troop transport, minelaying, and escorting merchant ships. The Japanese attack on the naval base at Pearl Harbor (1941) led to U.S. entry into World War II, in which, in addition to antisubmarine and troop transport duties, the navy conducted amphibious assaults in the Pacific theater and along the European coast. Aircraft carriers proved decisive in battles with Japanese forces in the Pacific, and they are still the backbone of the navy's fleets. Since World War II it has remained the largest and most powerful navy in the world. The Department of the Navy, a branch of the Department of Defense, is headed by a secretary of the navy. The navy includes the U.S. Marine Corps and, during wartime, the U.S. Coast Guard. In 2000 there were almost 400,000 Navy personnel on active duty, excluding the Marine Corps and Coast Guard. See also U.S. Naval Academy
United States Navy
branch of the United States armed forces that is combat-ready and equipped to deter aggression and maintain freedom of the seas
United States Open
{i} U.S. Open, 4th and final event of the Grand Slam tennis tournaments
United States Senate
upper house of Congress
United States Steel Corp
Leading U.S. producer of steel and related products. It was founded in 1901 by Charles M. Schwab, Elbert H. Gary, and J.P. Morgan to consolidate Andrew Carnegie's Carnegie Steel Co., Gary's Federal Steel Co., and other steel and metal companies. As chairman of the board, Gary dominated the corporation in its early years, organizing price agreements among steel producers and opposing unions. An antitrust suit against U.S. Steel went as far as the Supreme Court, which ruled in 1920 that it was not a monopoly in restraint of trade. The corporation recognized the United Steelworkers of America in 1936. The largest U.S. steel producer, U.S. Steel diversified into oil and gas in the later 20th century as well as into chemicals, mining, construction, and transportation. In 1986 the holding company USX Corp. was established to oversee it and other operating units. U.S. Steel Group was spun off from USX in 2002 and again became an independent, publicly traded corporation
United Steelworkers of America
U.S. union of steel, aluminum, and other metallurgical workers. It grew out of the Steel Workers Organizing Committee (SWOC), established jointly in 1936 by the Committee for Industrial Organization (see AFL-CIO) and the Amalgamated Association of Iron, Steel, and Tin Workers. Under Philip Murray it developed into a powerful union. In 1942 SWOC became the United Steelworkers of America, of which Murray served as president until his death in 1952. The USWA absorbed the Aluminum Workers of America in 1944 and by the mid-1950s had over a million members. It won unprecedented benefits in the postwar period but saw its membership and power decline as the U.S. steel industry shrank from the 1970s onward. See also United States Steel Corp
United Way
a charity organization in the US which collects money from the public, and then divides this money to give to many different charities
United We Stand America
political movement established by H. Ross Perot during the 1992 U.S. presidential campaign
united Jerusalem
Jerusalem as one complete city, undivided Jerusalem
united arab emirate dirham
the basic unit of money in the United Arab Emirates; equal to 1,000 fils
united arab emirate monetary unit
monetary unit in the United Arab Emirates
united arab emirates
a federation of seven Arab emirates on the eastern Arabian peninsula; achieved independence from the United Kingdom in 1971; rich in oil reserves
united church of christ
merger of the Congregational Christian Church and the Evangelical and Reformed Church in 1957
united front
accord between the communist party and other parties
united kingdom
Meaning England, Scotland, Wales, Northern Ireland, The Isle of Man, and The Channel Islands
united kingdom
England, Scotland, Wales, Northern Ireland, the Channel Islands and the Isle of Man
united kingdom
Jaime Reynolds Department of the Environment Romney House, Room A2 09 43 Marsham Street London SW1P 3PY U K Tel: + 44 171 276 8450 Fax: + 44 171 276 8897 Heidi Jones Stephen Lowe Department of the Environment Romney House, Room A2 08 43 Marsham Street London SW1P 3PY U K Tel: + 44 171 276 8735 Tel: + 44 171 276 8655 Fax: + 44 171 276 8897
united kingdom
a monarchy in northwestern Europe occupying most of the British Isles; divided into England and Scotland and Wales and Northern Ireland
united methodist church
union of the Wesleyan Methodist Church and the Evangelical United Brethren Church
united mine workers of america
an industrial union of mine workers in North America
united nations
The Security Council of the UN has primary responsibility for maintaining international peace and security Any of the five permanent Council members ­ China, France, Britain the Russian Federation, the United States ­ can veto any decision on peacekeeping operations The UN does not have an army For each peacekeeping mission, member states voluntarily provide troops and equipment, for which they are compensated from a special peacekeeping budget Canada has been a member since the inception of the UN in 1945
united nations
International organization established immediately after World War II It replaced the League of Nations The UN Charter comprises a preamble and 19 chapters divided into 111 articles The Charter sets forth the purposes of the United Nations as: the maintenance of international peace and security, the development of friendly relations between states, and the achievement of cooperation in solving international economic, social, cultural, and humanitarian problems It expresses a strong hope for the equality of all people and the expansion of basic freedoms The principal organs of the United Nations, as specified in the Charter, are the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and the Secretariat
united nations
Intergovernmental organization established in 1945 as the successor to the League of Nations It is concerned with the maintenance of international peace and security The UN's principal organs are the General Assembly, Security Council, Secretariat, International Court of Justice, Economic and Social Council, and the Trusteeship Council Its headquarters is in New York City Home Page UN System Web Site Locator Links to United Nations Agencies and Programs UN Treaties Database
united nations
International organisation formed after World War II to preserve peace
united nations
Class: ~ See : UN •
united nations
A supranational organisation working for world peace, security and human betterment Charter of the United Nations
united nations
An international organisation whose members include most of the sovereign nations of the world The primary objectives of the organisation are to maintain peace and security and to achieve international cooperation in solving international economic, social, cultural, or humanitarian problems
united nations
A global organization founded in 1944 to promote international cooperation and resolve international conflicts through peaceful means Currently has 189 member countries Decisions are made by a General Assembly and by a 15-member Security Council that has five permanent members and 10 rotating members
united nations
Agenda 21: Programme of action for sustainable development New York, N Y : UN Publications, 1992 294 p
united nations
an international organization composed of most of the nations of the world, formed in 1945, to promote global peace, security, and economic development
united nations
Nasyonini
united nations
International organization formed in the aftermath of World War II; included all of the victorious Allies; its primary mission was to provide a forum for negotiating disputes (p 857)
united nations
The United Nations was established on 24 October 1945 by 51 countries committed to preserving peace through international cooperation and collective security Today, nearly every nation in the world belongs to the UN: membership now totals 189 countries
united nations
comprising of 189 countries at the end of 2000, was established in 1945 at the end of World War II by 51 countries committed to preserving peace through international cooperation and collective security The original Charter of the United Nations -- an international treaty designed to protect future generations from the scourge of war and written to affirm fundamental human rights -- as amended governs all activities The 15-member Security Council and the Secretariat headed by the Secretary-General oversee the day-to-day operation, including meetings of the General Assembly Ralph Bunche played a key role in drafting the Charter of the UN and carrying out its mission of peace
united nations
(UN), international organization established immediately after World War II It replaced the League of Nations
united nations
an organization of independent states formed in 1945 to promote international peace and security
united nations
an association of countries set up in 1945 to promote peace, security and co-operation between nations
united nations
an international organisation founded after the second world war to promote and maintain peace and to help poorer countries to become wealthier
united nations
An international association of the governments of member nations (1945- ), successor to the League of Nations (q v ) Proposed early in World War II, the UN's Charter was drafted and went into force in 1945 Headquarters were later established in New York City It consists of the Security Council with five permanent and ten elected members, the General Assembly with equal representation for each of its 135 member governments (as of September 18, 1973), the International Court of justice with fifteen members, a Secretariat and a growing number of subsidiary specialized agencies, most of which have been organized for the promotion of specific types of interventionism among the member nations UN actions and debates have indicated that its nationalist-minded members are almost unanimously imbued with the ideology that peace and economic progress can best be attained by policies of political interventionism rather than liberalism (see "Liberal") HA 368,686-88,825
united nations agency
an agency of the United Nations
united nations children's fund
an agency of the United Nations responsible for programs to aid education and the health of children and mothers in developing countries
united nations crime prevention and criminal justice
the United Nations office responsible for crime prevention and criminal justice and law reform
united nations day
a day for celebrating the founding of the United Nations
united nations educational scientific and cultural organization
an agency of the United Nations that promotes education and communication and the arts
united nations office for drug control and crime prevention
an agency of the United Nations that promotes drug control and crime prevention
united nations secretariat
the administrative arm of the United Nations
united religious front
inclusive term for all right wing religious political parties as a whole
united self-defense force of colombia
a terrorist organization in Colombia formed in 1997 as an umbrella for local and regional paramilitary groups; is financed by earnings from narcotics and serves to protect the economic interests of its members; "the AUC conducted over 800 assassinationsin one year
united states
"United States" means the United States of America, its territories and possessions, any State of the United States, and the District of Columbia
united states
the executive and legislative and judicial branches of the federal government of the United States
united states
Peanuts (Because the paunut is in bioligical meaning family of the pea)
united states
The 50 states and the District of Columbia
united states
The 50 United States and the District of Columbia, Puerto Rico, U S Virgin Islands, Guam and CNMI
united states
Melody Bacha United States Agency for International Development (USAID), Room 4440 2301 C Street NW Washington DC 20523 USA Tel: + 1 202 647 7315 Fax: + 1 202 647 6962
united states
Zetazini
united states
North American republic containing 50 states - 48 conterminous states in North America plus Alaska in northwest North America and the Hawaiian Islands in the Pacific Ocean; achieved independence in 1776
united states
Talent Agents Casting Directors Writer Agents Theatre Companies Hair, Makeup & Styling Agents
united states
the States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the Canal Zone, Guam, American Samoa, the Virgin Islands, and the Trust Territory of the Pacific Islands
united states
Abbreviate United States if it is used as a descriptive word but not if it stands alone
united states
United States, when used in the geographical sense, includes the several states, the Commonwealth of Puerto Rico, the insular possessions of the United States, the District of Columbia, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, any territory or possession of the United States, and any territory or possession over which the United States exercises any powers of administration, legislation, and jurisdiction; including offshore areas within their jurisdiction pursuant to section 3 of the Submerged Lands Act (43 U S C 1311), and all territories, dependencies, and possessions of the United States, including foreign trade zones, and also including the outer continental shelf, as defined in section 2(a) of the Outer Continental Shelf Lands Act
united states air force
the airforce of the United States of America; defends the United States through control and exploitation of air and space
united states air force academy
a school for training men and women to become officers in the United States Air Force
united states army
the army of the United States of America; organizes and trains soldiers for land warfare
united states army criminal investigation laboratory
a defense laboratory of the Criminal Investigation Command; the Army's primary forensic laboratory in support of criminal intelligence
united states army rangers
a specially trained elite unit of the United States Army
united states border patrol
the mobile law enforcement arm of the Immigration and Naturalization Service that detects and prevents illegal entry of aliens into the United States
united states cabinet
a board to advise the President; members are the secretaries of executive departments; the United States constitution does not provide for the Cabinet
united states coast guard
an agency of the Department of Transportation responsible for patrolling shores and facilitating nautical commerce
united states code
a consolidation and codification by subject matter of the general and permanent laws of the United States; is prepared and published by a unit of the United States House of Representatives
united states constitution
the constitution written at the Constitutional Convention in Philadelphia in 1787 and subsequently ratified by the original thirteen states
united states customary system
the system of weights and measures based on the foot and pound and second and pint that dates back to colonial America but differs in some respects from the British Imperial System; today in the United States this system exists side by side with the SI system
united states dollar
the basic unit of money in the United States
united states dry unit
a unit of measurement of capacity for dry substances officially adopted in the United States Customary System
united states fish and wildlife service
an agency in the Department of the Interior that conserves and protects fish and wildlife andtheir habitats; assesses the environmental impact of pesticides and nuclear power site and hydroelectric dams and thermal pollution
united states government
the executive and legislative and judicial branches of the federal government of the United States
united states government printing office
an agency of the legislative branch that provides printing and binding services for Congress and the departments and establishments of the federal government
united states house of representatives
the lower legislative house of the United States Congress
united states intelligence agency
an intelligence service in the United States
united states liquid unit
a liquid unit officially adopted in the United States Customary System
united states marine corps
an amphibious division of the United States Navy
united states marshals service
the United States' oldest federal law enforcement agency is responsible today for protecting the Federal Judiciary and transporting federal prisoners and protecting federal witnesses and managing assets seized from criminals and generally ensuring the effective operation of the federal judicial system
united states military academy
a school for training men and women to become officers in the United States Army
united states mint
the mint that manufactures and distributes United States coins for circulation through Federal Reserve Banks; processes gold and silver bullion
united states naval academy
a school for training men and women to become officers in the United States Navy
united states navy
the navy of the United States of America; maintains and trains and equips combat-ready naval forces
united states post office
an independent agency of the federal government responsible for mail delivery (and sometimes telecommunications) between individuals and businesses in the United States
united states postal inspection service
the primary law enforcement arm of the United States Postal Service
united states postal service
an independent federal agency that provides mail processing and delivery service for individuals and businesses in the United States
united states public health service
an agency that serves as the office of Surgeon General; includes agencies whose mission is to improve the public health
united states secret service
the United States intelligence agency that protects current and former presidents and vice presidents and their immediate families and protects distinguished foreign visitors; detects and apprehends counterfeiters; suppresses forgery of government securities and documents
united states senate
the upper house of the United States Congress
united states trade representative
the executive agency that administers the President's policies on international trade
التركية - الإنجليزية

تعريف united في التركية الإنجليزية القاموس.

united nations
(Ticaret) un
united
المفضلات