uninterrupted course; continuity

listen to the pronunciation of uninterrupted course; continuity
الإنجليزية - التركية

تعريف uninterrupted course; continuity في الإنجليزية التركية القاموس.

continence
ölçülülük

Tanrım, bana iffet ve ölçülülük ver, ancak henüz değil. - God, please give me chastity and continence, but not yet.

continence
hakim olma
continence
(Tıp) İdrar veya aptes etmeyi kontrol altında tutabilme, uygun miksiyon veya defekasyon şartlarına kadar idrar veya aptesini tutabilme yeteneği
continence
(Tıp) dışkı veya idrar tutma
continence
öIçüIüIük
continence
{i} kendini tutma
continence
{i} ılımlılık
continence
(Tıp) Kendini tutma aşırılığa sapmaksızın kendine hakim olabilme
الإنجليزية - الإنجليزية
continency
continence
uninterrupted course; continuity
المفضلات