uniform continuity

listen to the pronunciation of uniform continuity
الإنجليزية - التركية
(Matematik) düzgün süreklilik
الإنجليزية - الإنجليزية
The property of being uniformly continuous
uniform continuity

  الواصلة

  u·ni·form con·ti·nu·i·ty

  التركية النطق

  yunıfôrm käntınuıti

  النطق

  /ˈyo͞onəˌfôrm ˌkäntəˈno͞oətē/ /ˈjuːnəˌfɔːrm ˌkɑːntəˈnuːətiː/

  كلمة اليوم

  caustic
المفضلات