unfamiliar or foreign lands

listen to the pronunciation of unfamiliar or foreign lands
الإنجليزية - التركية
yad eller
unfamiliar or foreign lands

  الواصلة

  un·fa·mil·iar or for·eign lands

  التركية النطق

  ʌnfımîlyır ır fôrın ländz

  النطق

  /ˌənfəˈməlyər ər ˈfôrən ˈlandz/ /ˌʌnfəˈmɪljɜr ɜr ˈfɔːrən ˈlændz/

  كلمة اليوم

  analphabet
المفضلات