understanding rural australia

listen to the pronunciation of understanding rural australia
الإنجليزية - الإنجليزية
ura
understanding rural australia

  الواصلة

  un·der·stand·ing ru·ral Aus·tral·ia

  التركية النطق

  ʌndırständîng rûrıl ôstreylyı

  النطق

  /ˌəndərˈstandəɴɢ ˈro͝orəl ôˈstrālyə/ /ˌʌndɜrˈstændɪŋ ˈrʊrəl ɔːˈstreɪljə/

  كلمة اليوم

  affiance
المفضلات