under obligation

listen to the pronunciation of under obligation
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف under obligation في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

under an obligation
committed to something, owing
under obligation

  الواصلة

  un·der ob·li·ga·tion

  التركية النطق

  ʌndır äblıgeyşın

  النطق

  /ˈəndər ˌäbləˈgāsʜən/ /ˈʌndɜr ˌɑːbləˈɡeɪʃən/

  كلمة اليوم

  extramundane
المفضلات