under an obligation

listen to the pronunciation of under an obligation
الإنجليزية - التركية

تعريف under an obligation في الإنجليزية التركية القاموس.

under obligation
mecburen
be under an obligation
borçlu olmak
be under an obligation
minnettar olmak
الإنجليزية - الإنجليزية
committed to something, owing
under an obligation

  الواصلة

  un·der an ob·li·ga·tion

  التركية النطق

  ʌndır ın äblıgeyşın

  النطق

  /ˈəndər ən ˌäbləˈgāsʜən/ /ˈʌndɜr ən ˌɑːbləˈɡeɪʃən/

  كلمة اليوم

  fussbudget
المفضلات