under a moral obligation to do something

listen to the pronunciation of under a moral obligation to do something
الإنجليزية - التركية

تعريف under a moral obligation to do something في الإنجليزية التركية القاموس.

obliged
borçlu
obliged
(Kanun) mükellef
obliged
mahküm olmak
obliged
zorlanan
obliged
zorlanmış
obliged
{f} zorla

Kate kitap okumaya zorlandı. - Kate was obliged to read the book.

obliged
{s} zorunlu

Hayır, zorunlu değilsin. - No, you're not obliged.

14 yaşından itibaren Hollanda'da kimlik taşımak zorunluluğu vardır. - From the age of 14 one is obliged to carry ID in Holland.

obliged
{s} minnettar

Beni kasabaya kadar götürebilirsen çok minnettar olurum. - I'd be much obliged if you could give me a lift into town.

Ben nezaketin için sana çok minnettarım. - I am much obliged to you for your kindness.

الإنجليزية - الإنجليزية
duty-bound(p)
duty-bound
obliged
under a moral obligation to do something

  الواصلة

  un·der a mor·al ob·li·ga·tion to do some·thing

  التركية النطق

  ʌndır ı môrıl äblıgeyşın tı du sʌmthîng

  النطق

  /ˈəndər ə ˈmôrəl ˌäbləˈgāsʜən tə ˈdo͞o ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈʌndɜr ə ˈmɔːrəl ˌɑːbləˈɡeɪʃən tə ˈduː ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  credenza
المفضلات