unconditional surrender

listen to the pronunciation of unconditional surrender
الإنجليزية - التركية
kayıtsız şartsız teslim olma
(Askeri) KAYITSIZ ŞARTSIZ TESLİM: Yenilen tarafın, yenen tarafından dikte ettirilecek bütün şartlara boyun eğerek teslim olmasıyla sonuçlanan bir durum
kayıtsız şartsız teslim
(Hukuk) şartsız teslim
الإنجليزية - الإنجليزية
A surrender without conditions, except for those provided by international law
giving up completely, absolute submission
unconditional surrender

  الواصلة

  un·con·di·tion·al sur·ren·der

  التركية النطق

  ʌnkındîşınıl sırendır

  النطق

  /ˌənkənˈdəsʜənəl sərˈendər/ /ˌʌnkənˈdɪʃənəl sɜrˈɛndɜr/

  كلمة اليوم

  pogonip
المفضلات