unbiased impartiality

listen to the pronunciation of unbiased impartiality
الإنجليزية - التركية

تعريف unbiased impartiality في الإنجليزية التركية القاموس.

indifference
{i} ilgisizlik

Aşkın trajedisi ilgisizliktir. - The tragedy of love is indifference.

En iyi intikam ilgisizlik, küçümsemedir. - The best revenge is indifference, contempt.

indifference
{i} aldırmazlık
indifference
(Tıp) indiferans
indifference
lakaydi
indifference
adamsendecilik
indifference
nemelazımcılık
indifference
kayıtsızlık

Tom kayıtsızlık numarası yapmaya çalıştı. - Tom tried to feign indifference.

Kayıtsızlık, hoşgörüsüzlüğün en hafif biçimidir. - Indifference is the mildest form of intolerance.

indifference
aldırışsızlık
indifference
{i} tarafsızlık
indifference
{i} duygusuzluk
indifference
{i} ilgilenmeme
indifference
{i} hissizlik
indifference
önem vermeyiş
indifference
{i} umursamama
indifference
a matter of indifference ilgilenmeye değmeyen mesele
indifference
{i} umursamazlık
indifference
{i} önemsizlik
indifference
tarafsızlık/ilgisizlik
الإنجليزية - الإنجليزية
indifference
unbiased impartiality

  الواصلة

  un·bi·ased im·par·ti·al·i·ty

  التركية النطق

  ʌnbayıst împärşiälîti

  النطق

  /ˌənˈbīəst əmˌpärsʜēˈalətē/ /ˌʌnˈbaɪəst ɪmˌpɑːrʃiːˈælɪtiː/

  كلمة اليوم

  aphrodisiac
المفضلات