uğraşarak

listen to the pronunciation of uğraşarak
التركية - الإنجليزية
dealing
coping with
striving
uğraş
{i} occupation
uğraşarak elde edilen gerçek başarı şansı
fighting chance
uğraşarak sokmak
work in
uğraş
{i} avocation
uğraş
{i} endeavor

I wish you the best of luck in your next endeavor. - Bir sonraki uğraşında sana iyi şanslar diliyorum.

uğraş
strove
uğraş
career
uğraş
fight
uğraş
profession

I love dealing with professionals. - Profesyonellerle uğraşmayı seviyorum.

uğraş
deal with

Tom is hard to deal with. - Tom'la uğraşmak zordur.

Cancer patients often have to deal with debilitating bouts of nausea. - Kanser hastaları sıklıkla bulantı nöbetlerini azaltmakla uğraşmak zorundadır.

uğraş
deal

I have no time to deal with you. - Sizinle uğraşacak vaktim yok.

Such a problem is hard to deal with. - Böyle bir sorun ile uğraşmak zordur.

uğraş
struggle

He solved the problem in five minutes that I had struggled with for two hours. - Benim iki saat uğraştığım problemi beş dakikada çözdü.

We struggled with it for a while. - Bir süre için onunla uğraştık.

uğraş
strive
uğraş
employment
uğraş
dealt with
uğraş
attend to

I have other things to attend to. - Uğraşacağım başka şeylerim var.

uğraş
struggle on
uğraş
{f} striven
uğraş
pursuit
uğraş
{f} striving
uğraş
cope with
uğraş
dealt

That's how we dealt with it. - O, bizim onunla nasıl uğraştığımızdır.

Have you ever dealt with a problem like this? - Sen hiç böyle bir sorunla uğraştın mı?

uğraş
pastime

In my opinion, Tatoeba is a pleasant and instructive pastime. - Bence Tatoeba hoş ve eğitici bir uğraştır.

uğraş
{f} dealing

I'm tired of dealing with this problem. - Bu sorunla uğraşmaktan bıktım.

We're dealing with that problem. - O sorunla uğraşıyoruz.

uğraş
cope
uğraş
{i} wrestle
uğraş
{i} endeavour
uğraş
{i} exertion
uğraş
toil
uğraş
striving, struggle, endeavor, strong and determined effort or exertion
uğraş
{i} engagement
uğraş
resource
uğraş
{i} tug
uğraş
profession, occupation, pursuit; struggle, fight
uğraş
occupation, work
uğraş
endeavour [Brit.]
uğraş
(Hukuk) (iş veya mesleği kapsar) occupation
التركية - التركية
uğraşarak
المفضلات