try out one's own chops

listen to the pronunciation of try out one's own chops
الإنجليزية - الإنجليزية
To produce one's own records with one's own vocals
try out one's own chops

  التركية النطق

  tray aut wʌnz ōn çäps

  النطق

  /ˈtrī ˈout ˈwənz ˈōn ˈʧäps/ /ˈtraɪ ˈaʊt ˈwʌnz ˈoʊn ˈʧɑːps/

  كلمة اليوم

  agerasia
المفضلات