tropical tree that has dark red wood that produces the gum called balata

listen to the pronunciation of tropical tree that has dark red wood that produces the gum called balata
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} bully tree
tropical tree that has dark red wood that produces the gum called balata

  الواصلة

  trop·i·cal Tree that has dark Red wood that produces the gum called bal·a·ta

  التركية النطق

  träpîkıl tri dhıt hız därk red wûd dhıt prıdusız dhi gʌm kôld bälıtı

  النطق

  /ˈträpəkəl ˈtrē ᴛʜət həz ˈdärk ˈred ˈwo͝od ᴛʜət prəˈdo͞osəz ᴛʜē ˈgəm ˈkôld ˈbalətə/ /ˈtrɑːpɪkəl ˈtriː ðət həz ˈdɑːrk ˈrɛd ˈwʊd ðət prəˈduːsəz ðiː ˈɡʌm ˈkɔːld ˈbælətə/

  كلمة اليوم

  jaunty
المفضلات