trees or stands that are sufficiently developed to be harvestable

listen to the pronunciation of trees or stands that are sufficiently developed to be harvestable
الإنجليزية - التركية

تعريف trees or stands that are sufficiently developed to be harvestable في الإنجليزية التركية القاموس.

mature
olgun

Kızlar erkeklerden daha hızlı olgunlaşırlar. - Girls mature faster than boys.

Kız yeğenim yaşına göre çekici ve olgundur. - My niece is attractive and mature for her age.

mature
(Tıp) Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun
mature
{s} kemâle ermiş
mature
pişirmek
mature
reşit
mature
pişmek
mature
{f} olgunlaş

Her kişi kendi hızında olgunlaşır. - Each person matures at his own pace.

Büyümelisin ve biraz olgunlaşmalısın. - You need to grow up and mature a bit.

mature
(peynir/vb.) olmuş
mature
Mütekâmil
mature
olgunlaş/olgunlaştır
mature
mantıklı
mature
{s} vadesi gelmiş, vadesi dolmuş
mature
(sıfat) olgun, kemâle ermiş, ergin, tamam, vadesi gelmiş
mature
{s} ergin
mature
mature de liberation iyi ve uzun düşünme
mature
{f} olgunlaşmak; olgunlaştırmak
mature
vade
mature
kemale ermek
mature
matür,v.olgunlaş: adj.olgun
الإنجليزية - الإنجليزية
mature
trees or stands that are sufficiently developed to be harvestable

  الواصلة

  trees or stands that are sufficiently de·vel·oped to be harvestable

  التركية النطق

  triz ır ständz dhıt ır sıfîşıntli dîvelıpt tı bi härvıstıbıl

  النطق

  /ˈtrēz ər ˈstandz ᴛʜət ər səˈfəsʜəntlē dəˈveləpt tə bē ˈhärvəstəbəl/ /ˈtriːz ɜr ˈstændz ðət ɜr səˈfɪʃəntliː dɪˈvɛləpt tə biː ˈhɑːrvəstəbəl/

  كلمة اليوم

  epiphany
المفضلات