treatment designed to produce immunity in advance

listen to the pronunciation of treatment designed to produce immunity in advance
الإنجليزية - الإنجليزية
prophylactic vaccination
treatment designed to produce immunity in advance

  الواصلة

  treat·ment de·signed to pro·duce im·mu·ni·ty in ad·vance

  التركية النطق

  tritmınt dîzaynd tı prıdus îmyunıti în ıdväns

  النطق

  /ˈtrētmənt dəˈzīnd tə prəˈdo͞os əˈmyo͞onətē ən ədˈvans/ /ˈtriːtmənt dɪˈzaɪnd tə prəˈduːs ɪˈmjuːnətiː ɪn ədˈvæns/

  كلمة اليوم

  cater-cornered
المفضلات