transportation discrepancy report

listen to the pronunciation of transportation discrepancy report
الإنجليزية - التركية
(Askeri) ulaştırma uyuşmazlık raporu
transportation discrepancy report

  الواصلة

  trans·por·ta·tion dis·crep·an·cy re·port

  التركية النطق

  tränspırteyşın dîskrepınsi ripôrt

  النطق

  /ˌtranspərˈtāsʜən dəˈskrepənsē rēˈpôrt/ /ˌtrænspɜrˈteɪʃən dɪˈskrɛpənsiː riːˈpɔːrt/

  كلمة اليوم

  scrannel
المفضلات