transit

listen to the pronunciation of transit
الإنجليزية - التركية
{i} ulaşım, (birini/bir şeyi) (bir yerden) (başka bir yere) aktarma
teodolit
(Bilgisayar) aktar
takeometre
doğrudan geçiş
ulaşım
düzgeçiş
toplu taşıma araçları
taşıma
{i} geçiş

Ergenlik çocukluk ve yetişkinlik arasındaki geçiş dönemidir. - Adolescence is a period of transition between childhood and adulthood.

Eğitim sistemi geçiş aşamasında. - The educational system is in transition.

{f} transit geç
aktarma
geçmek
mürur
ufak bir gökcisminin büyük bir gökcismi ile dünyanın arasından geçmesi
{i} (Gökbilim) geçiş, geçme. 4
{i} geçme

Tüm transit yolcuların Gidiş Salonuna geçmeleri gerekir. - All transit passangers should proceed to the Departures Hall.

yatay ve düşey açıları ölçmeye mahsus yüzölçümü aleti
(Askeri) TRANSİT: Bir malın, bir memleketten başka bir memlekete giderken, yol üzerinde bulunan üçüncü bir memleketten serbestçe geçmesi
{i} transit geçiş
teles
{i} yıldızın burçlar kuşağından geçmesi
transit
gökcisminin teleskop sahasından geçmesi
transit geçmek
(Ticaret) transit nakliyatı
toplu taşıma
transition
geçiş

Eğitim sistemi geçiş aşamasında. - The educational system is in transition.

DJ iki şarkı arasında geçiş yaptı. - The DJ transitioned between two songs.

transit exchange
düzgeçiş santralı
transit mixer
(İnşaat) transmikser
transit network
düzgeçiş ağı
transit traffic
düzgeçiş trafiği
transit lounge
transit yolcu salonu
transit time
geçiş süresi
transit time
geçiş zamanı
transit trade
transit ticaret
transit visa
transit vize
transit instrument
geçiş aracı
transit period
transit süresi
transit phenomenon
transit fenomen
transit stage
transit sahne
transit time
transit zamanı
transit agent
(Ticaret) transit komisyoncusu
transit area
Geçiş Alanı
transit camp
(Askeri) Geçici konaklama yeri
transit center
transit merkezi
transit charges
(Ticaret) transit resmi
transit charges
(Avrupa Birliği) transit geçiş vergileri
transit clause
(Sigorta) transit klozu
transit collimation
(Askeri) TRANSİT KOLİMASYON: Bak. "collimation"
transit collimation
(Askeri) transit yönlendirme
transit dose
(Nükleer Bilimler) geçiş dozu
transit duties
(Ticaret) transit gümrük resmi
transit entry
(Ticaret) transit giriş
transit exchange
duzgecis santrali
transit insurance
yük transit sigortası
transit insurance
(Ticaret) transit sigortası
transit insurance
(Ticaret) geçiş sigortası
transit lounge
(havaalanında) transit yolcu salonu
transit mail service
(Ticaret) transit post servisi
transit merchandise trade
(Ticaret) transit mal ticareti
transit navigation satellite
(Askeri) TRANSİT SEYRÜSEFER UYDUSU: Arz çevresinde devamlı olarak faaliyette bulunacak şekilde geliştirilen ve su üstü teknelerinin, denizaltıların ve uçakların yerlerini sıhhatli olarak tespit edebilen bir uydu
transit navigation satellite
(Askeri) transit seyrüsefer uydusu
transit network
duzgecis agi
transit pass
transit geçiş
transit pass
(Ticaret) transit geçiş belgesi
transit port
(Askeri) transit liman
transit route
(Askeri) intikal rotası
transit route
(Askeri) İNTİKAL ROTASI: Normal olarak iki kıyı yoluyla birleşen açık denizdeki intikal rotası, yolu
transit route
transit yolu
transit share
düzgeçiş ücret payı
transit share
duzgecis ucret payi
transit shed
(Askeri) transit ambarı
transit shed
(Askeri) transit dağıtım
transit shed
(Askeri) TRANSİT AMBARI: Liman, istasyon, hava meydanı veya ikmal merkezlerinde, gelen veya giden malzemenin işlemine mahsus bina
transit shed space
(Askeri) TRANSİT AMBARI DEPOLAMA SAHASI: Transit ambarının iç sahası. Ayrıca bakınız: "storage space"
transit shed space
(Askeri) transit depolama sahası
transit shed space
(Askeri) transit ambarı
transit shipment
(Ticaret) transit sevkıyat
transit storage
(Askeri) transit depolama
transit storage
(Askeri) TRANSİT DEPOLAMA: Transit ikmal maddelerinin gönderilecekleri yerlere sevklerinden önce, herhangi bir noktada depo edilmeleri
transit system
toplu taşıma sistemi
transit time
transit geçiş zamanı
transit trade
geçiş tecimi
transit traffic
duzgecis trafigi
transit visa
geçiş vizesi
transit visa
transit vizesi
transit zone
(Ticaret) transit serbest bölge
in transit
(Askeri) NAKİL HALİNDE, NAKLEDİLMEKTE, YOLDA
transition
değişme
rapid transit
hızlı ulaşım
rapid transit
hızlı transit
transiting
transit geçerek
transition
(Tıp) transisyon
transition
(Biyokimya) değişim
transition
dönüşüm
transition
(Spor) hücumdan defansa geçiş
transition
(Spor) defanstan hücuma geçiş
goods in transit
transit mallar
in transit
transit

Transit halindeyken radyo dinlerim. - I listen to the radio while in transit.

in transit
transit halinde

Transit halindeyken radyo dinlerim. - I listen to the radio while in transit.

transiting
{f} transit geç
transiting
{i} transit geçiş
cash in transit
Nakil halindeki para, taşınan para
in-transit
Transit olarak, nakil halinde, nakledilmekte
in-transit merge
transit birleştirme/kaynaştırma
be in transit
(insanlar/mallar) yolda olmak; (insanlar) bir yerden başka bir yere geçmekte olmak; (mallar) bir yerden başka bir yere taşınmakta olmak
charge transit time
yuk tasinma suresi
common transit and single administrative document
(Avrupa Birliği) (SAD) Ortak Transit ve Tek İdari Belge (SAD)
declared transit
(Politika, Siyaset) beyan edilen doğrudan geçiş
i am a transit passenger to new york
ben new york'a transit giden bir yolcuyum
i'm in transit for los angeles
los angeles için transit yolcuyum
in transit
transit olarak
inland transit
(Ticaret) kara nakliyatı
international transit
(Ticaret) transit ticaret
low level transit route
(Askeri) ALÇAK İRTİFALI TRANSİT KORİDOR: Dost uçakların dost hava savunmasından ve kontrol edilen veya sınırlı hava sahalarından alçak irtifada geçişini kolaylaştıran boyutları tanımlanmış geçici koridor
mixed in transit
yolda karıştırılmış
moraine in transit
taşınan buzultaşı
moraine in transit
devinen moren
regular transit service
(Ticaret) düzenli transit servis
round trip transit visa
(Turizm) gidiş-dönüş transit vizesi
storage in transit
(Askeri) TRANSİT NAKLİYE ANLAŞMASI: Eşyanın bir ara noktada durdurulmasına ve bu noktadan son sevk yerine yapılacak nakliyatın, daha yüksek bir navluna ihtiyaç gösteren transit noktalarına ve transit noktalarından yapılmış aktarmasız nakliye ücretleri (local rates) birleşimi yerine, direkt tarifeye (through rate) tabi tutulmasına imkan veren, anlaşma
this is my transit pass
bu benim transit geçiş vizam
transition
intikal
transition
eksen değişimi
transition
hal değişikliği
transition
geçiş yeri veya müddeti
transition
intikal devresi
transition
transition stage geçiş devresi
transition
(Tıp) Bir halden diğer hale geçme, değişme, çevrilme
التركية - التركية
Bir katarın, bir gardaki art arda gelen yol bölgelerinden durmadan geçmesi
Bir yerden, dinlenmeden, beklemeden, durmadan geçme: "İhtarlı, doğrudan doğruya yahut transit olarak bir tomar telgraf yığılmış olduğunu ben görmüştüm."- F. R. Atay
Bir yerden, dinlenmeden, beklemeden, durmadan geçme
Millî topraklardan geçiş sırasında, hiç durmadan geçen mallar için gümrüksüz geçme
TRANSİT
(Hukuk) Birmalın veya bir kimsenin bir yerden bir yere giderken,yolunun üstündeki bir ülkeden oyalanmadan geçmesi
transit taşıma
Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan taşımaları kapsayan yolcu veya eşya taşıma
TRANSİT BAYRAĞI
(Hukuk) Transit işlemi altındaki bir geminin,transit halinde olduğunu belirten ve uluslar arası işaretlere göre "T"harfi karşılığı olan bayrak
TRANSİT MAL
(Hukuk) Bir ülke üzerinden başka ülkeye taşınan mal
TRANSİT ÇEK
(Hukuk) Keşidesinin yapılmadığı ve ödenemeyeceği bir ülkede ciro edilen çek
الإنجليزية - الإنجليزية
to carry communications traffic to and from a customer or another network on a compensation basis as opposed to peerage in which the traffic to and from another network is carried on an equivalency basis or without charge
To pass over, across or through something
The conveyance of people or goods from one place to another, especially on a public transportation system; the vehicles used for such conveyance
To revolve an instrument about its horizontal axis so as to reverse its direction
A surveying instrument rather like a theodolite that measures horizontal and vertical angles
The act of passing over, across, or through something
an imaginary line between two objects whose positions are known. When the navigator sees one object directly in front of the other, then navigator knows that his position is on the transit
a Ford Transit van
The passage of a celestial body across the observer's meridian, or across the disk of a larger celestial body
To make a transit
{n} the passage by or over of a planet
The transit time of a celestial body refers to the instant that its center crosses an imaginary line in the sky, the observer's meridian running from north to south For observers in low to middle latitudes, transit is approximately midway between rise and set, and represents the time at which the body is highest in the sky on any given day At high latitudes, neither of these statements may be true for example, there may be several transits between rise and set The transit of the Sun is local solar (sundial) noon The difference between the transit times of the Sun and Moon is closely related to the Moon's phase The New Moon transits at about the same time as the Sun; the First Quarter Moon transits about 6 hours after the Sun; the Full Moon transits about 12 hours after/before the Sun; and the Last Quarter Moon transits about 6 hours before the Sun
Transit is the carrying of goods or people by vehicle from one place to another. During their talks, the two presidents discussed the transit of goods between the two countries. If people or things are in transit, they are travelling or being taken from one place to another. They were in transit to Bombay
Publicly shared vehicles that provide transportation on fixed or flexible routes For the Central Texas region, transit primarily means buses (p 2 1 1)
The crossing of a celestial object across the observer's meridian caused by the daily apparent motion of the celestial sphere Also the passage of a planet across the face of the Sun or of a planet's satellite across the primary's disk
a surveying instrument for measuring horizontal and vertical angles, consisting of a small telescope mounted on a tripod
a facility consisting of the means and equipment necessary for the movement of passengers or goods
From the Latin, "to go across", a transit is the crossing of a planet in the heavens over another point (usually a point in the natal or other horoscope) The aspect formed between the transitting planet and the point in the horoscope is interpreted using the inherent symbolism of the aspect itself (for example whether it is a trine or a square) and the planets involved Particularly in psychological astrology, a transit is thought to indicate a catalyst for the unfolding of a psychological process, whether or not it results in concrete events
pass across (a sign or house of the zodiac) or pass across (the disk of a celestial body or the meridian of a place); "The comet will transit on September 11"
To pass over the disk of (a heavenly body)
An instrument resembling a theodolite, used by surveyors and engineers; called also transit compass, and surveyor's transit
The act of passing; passage through or over
The point when the path of the Moon, the Sun, a star, or a planet takes it across the meridian
Time that a unit is on the railroad Intermodal transit starts from the ingate load at origin and goes until the notification at destination Transit calculates the amount of time a railroad was in possession of a unit and how long it took to ship that unit from point A to point B
The point in time when an object crosses the Meridian For observers in the southern hemisphere the object will then be directly north and at its highest in the sky (at maximum Elevation)
an instrument used to accurately measure horizontal and vertical angles, extend straight lines, measure distances, and when used with a stadia rod, determine elevations above mean sea level; essentially a telescope mounted on a tripod that can be adjusted so that the instrument is perfectly level
The transit of a celestial object is when it crosses the prime meridian in the sky (which goes from the north celestial pole through the zenith and the south point on the horizon to the south celestial pole) The time when the object is at the greatest height above the horizon is practically the same as the time of its transit
A transit system is a system for moving people or goods from one place to another, for example using buses or trains. = transport. a type of large van (=a vehicle that is used for carrying goods) made by the Ford Motor Company in the UK
Since Mercury and Venus are closer to the Sun than the Earth, as seen from here they can occasionally line up directly between us and the Sun, and as a result can be observed (by a suitable safe technique, eg projecting the Sun's image through a telescope) as a tiny black dot moving across the face of the Sun Transits of Mercury occur every few years; the next to be visible from Britain will be in 2003 Transits of Venus are much less common, and tend to occur in pairs every 105 or 120 years, with an 8-year gap between each pair: for example, the last transits of Venus were in 1874 and 1882; the next (both visible from Britain) will be in 2004 and 2012 Top U V W Top X Y
Precision surveying instrument; a theodolite in which the telescope can be reversed in direction by rotation about its horizontal axis
a journey usually by ship; "the outward passage took 10 days"
A line or route of passage or conveyance; as, the Nicaragua transit
When a small celestial body moves in front of a much larger one (as when Mercury or Venus appears in silhouette against the solar disk or when a satellite passes in front of Jupiter or Saturn), the event is termed transit rather than eclipse The shadow of a satellite may also transit the disk of its primary
1 the crossing of a celestial body over the meridian 2 the crossing of a celestial body in front of another
The passage of the moon over the local meridian; it is designated as upper transit when it crosses the observers meridian and as lower transit when it crosses the same meridian but 180 degrees from the observer's location When specified, transit may be referred to the Greenwich meridian
The transit time of a celestial body refers to the instant that its center crosses an imaginary line in the sky - the observer's meridian - running from north to south For observers in low to middle latitudes, transit is approximately midway between rise and set, and represents the time at which the body is highest in the sky on any given day At high latitudes, neither of these statements may be true - for example, there may be several transits between rise and set The transit of the Sun is local solar (sundial) noon The difference between the transit times of the Sun and Moon is closely related to the Moon's phase The New Moon transits at about the same time as the Sun; the First Quarter Moon transits about 6 hours after the Sun; the Full Moon transits about 12 hours after/before the Sun; and the Last Quarter Moon transits about 6 hours before the Sun
revolve (the telescope of a surveying transit) about its horizontal transverse axis in order to reverse its direction
cause or enable to pass through; "The canal will transit hundreds of ships every day" revolve (the telescope of a surveying transit) about its horizontal transverse axis in order to reverse its direction pass across (a sign or house of the zodiac) or pass across (the disk of a celestial body or the meridian of a place); "The comet will transit on September 11" make a passage or journey from one place to another
(or public transit) Another name for "public transportation," generally used in contexts which do not include carpools or vanpools
Generally refers to urban passenger transportation service, local in scope, provided to the public along established routes with fixed or variable schedules at published fares
The passage of a celestial body over a specified meridian The passage is designated as upper transit or lower transit according to whether it is over that part of the meridian Iying above or below the polar axis
The passage of a celestial body across an observer's meridian; also the passage of a celestial body across the disk of a larger one
The passage of a celestial body across the observers meridian, or across the disk of a larger celestial body
revolve (the telescope of a surveying transit) about its horizontal transverse axis in order to reverse its direction pass across (a sign or house of the zodiac) or pass across (the disk of a celestial body or the meridian of a place); "The comet will transit on September 11"
The passage of a smaller body across the disk of a larger, as of Venus across the sun's disk, or of a satellite or its shadow across the disk of its primary
{i} passage, crossing, transition, transportation, conveyance
A scientific instrument used on excavations to measure horizontal and vertical angles and horizontal distances in order to find out changes in soil level during excavation and the distances between different points of excavation
A transit area is an area where people wait or where goods are kept between different stages of a journey. refugees arriving at the two transit camps
The passage of a heavenly body over the meridian of a place, or through the field of a telescope
make a passage or journey from one place to another
The apparent journey of Mercury or Venus across the Sun's disc, or of a planet's moon across the disc of its parent
The act or process of causing to pass; conveyance; as, the transit of goods through a country
The movement of the sampler from the water surface to the streambed or from the streambed to the water surface
cause or enable to pass through; "The canal will transit hundreds of ships every day"
A surveyor's instrument very similar to a theodolite and used for measuring horozontal and verticle angles
Generally refers to passenger service, usually local, that is provided to the public (e g , bus, light rail, rapid transit) Transit operates along established routes with fixed or variable schedules and is available to any person who pays the published fare
A stationary support structure for a telescope Motion is allowed along the meridian from the zenith to the horizon, but stars cannot be tracked east/west Measurements are only possible when the objects "transit" the meridian due to the Earth's rotation
Transit van
A Transit van is a type of van that is used for carrying goods
transit camp
a place where refugees stay before moving to somewhere more permanent
transit camp
location used for stopping over
transit center
center for passengers in the middle of a journey
transit instrument
a telescope mounted on an axis running east and west and used to time the transit of a celestial body across the meridian
transit line
a line providing public transit
transit lounge
an area in an airport where passengers can wait
transit permit
official permission to pass a barrier
transit time
The elapsed time between the collection of goods at the origin and their delivery at the destination
transit time
The total time that elapses between a shipment's delivery and its pickup
transit time
 Synonym phase delay
transit time
The total time that elapses between a shipment's pickup and delivery
transit time
- The time indicated between collection and delivery of your belongings
transit time
Transit time is the amount of time it takes for a message to travel from one device to another This is more difficult for users to measure than response time, but it is a good measure of performance of part of the Network Back to Chapter 1
transit time
– The time indicated between collection and delivery of your belongings
transit visa
a visa (=special document) that allows someone to pass through one country on their way to another
transit zone
a six million square mile area that includes the Caribbean and the Gulf of Mexico and the eastern Pacific Ocean; includes the principal routes used by drug smugglers
mass transit
A large-scale transportation system in which the passengers do not travel in their own vehicles
transition
a brief modulation; a passage connecting two themes
transition
a change from defense to attack, or attack to defense
transition
a word or phrase connecting one part of a discourse to another
transition
To make a transition
transition
passage from one place, condition, or action to another
in transit
passing through, being transported from one place to another
transition
{n} a passage, removal, change, leap
Transition
traduction
in transit
Refers to a book or other item which is in the library but not yet placed on the shelves See also in process
in transit
A term used to describe a shipment of goods which has temporarily stopped in the port of a country, other than the destination country, for purposes of re-fueling, to split loads, etc , but does not enter the commerce of another country
in transit
The status of goods or persons between the outwards customs clearance and inwards customs clearance
in transit
The term used when a Library item is on the way from one campus library to another
in transit
In transit, or in passage
in transit
The movement of foreign goods through Canadian territory from a point outside Canada to another foreign point, as well as Canadian goods moving from a point in Canada, through the U S A to another point in Canada
in transit
goods that are in the process of being shipped
mass transit
(or mass transportation) the term generally used to describe the movement of a large number of people at one time, usually by bus or train Also: Another name for public transportation, particularly used from the 1950s through the 1980s
mass transit
The use of buses, trains, trolleys, and other forms of transportation to efficiently move large numbers of people Efficiency is gained by lower use of fossil fuels, reduction of the use of materials to build vehicles, and reduced use of land for roads and parking lots
mass transit
(APTA)--Another name for "Mass Transportation" or "Public Transportation "
mass transit
methods of transport by which large numbers of people can travel around a city. Transportation systems, usually publicly but sometimes privately owned and operated, designed to move large numbers of people in various types of vehicles in cities, suburbs, and large metropolitan areas. Modern mass transit is an outgrowth of industrialization and urbanization. In the 1830s early mass transit in New York City included horse-drawn buses, which were soon replaced by fixed-rail horse-drawn trolleys. By 1900 motorized buses had appeared in Europe and America. With the advent of electricity, streetcars and subways were introduced in many large cities. In the 20th century the automobile's increasing popularity undermined mass transit development; fixed-rail streetcar systems were widely removed to provide space for cars. Concern over air pollution has revived interest in light-rail transit and has led to regional mass transit systems
mass transit
Advertising of the poster or banner variety displayed via panels/inserts inside and/or outside public transportation vehicles (bus, train/rail, street car, subway, taxi, etc )
mass transit
Travel by public transportation system such as bus or subway
public transit
a public transportation system for moving passengers
rapid transit
A rapid transit system is a transport system in a city which allows people to travel quickly, using trains that run underground or above the streets. a rapid transit link with the City and London's underground system. An urban passenger transportation system using elevated or underground trains or a combination of both
rapid transit
an urban public transit system using underground or elevated trains
rapid transit
Rail or motor bus transit service operating completely separate from any other modes of transportation on an exclusive right-of-way
rapid transit
Rail or motorbus transit service operating completely separate from all modes of transportation on an exclusive right-of-way
rapid transit system
rapid 'transit a system for moving people quickly around a city using trains
transition
any period in the education process when individuals move from one stage or sector to another
transition
Any change from one surface to another, such as from permanent to annual ice or from dirt to any kind of ice The two most traversed transitions are on the road to Willy Field and onto the sea ice below Crary Lab on way to the Ice Runway
transition
A Clause that constrains the values of Variables between one Time Step and the next Time Step A rule for changing a Mode TransitionVariable from one value (the "from" state) to another value (the "to" state) The event is conjunction of Clauses The Rank of the Transition specifies the relative plausibility that the value is the "to" state There are several ways of partitioning Transitions A ternary partition, based on implementation, is: Autonomous Transition CommandedTransition Idle Transition And a binary partition, based on semantics, is: Nominal Transition Failure Transition
transition
a musical passage moving from one key to another
transition
A nucleotide substitution from one purine to another purine (e g , A->G), or from one pyramidine to another pyramidine (e g , T->C)
transition
Organize connection between dance movements that maintains flow and continuity in the dance
transition
a point mutation in which one base is replaced by another of the same class (purine or pyrimidine); compare transversion
transition
the process through which a developer turns over control of a community association to the owners This process usually occurs after a certain percentage of units or lots have been occupied by owners
transition
A type of nucleotide-pair substitution involving the replacement of a purine with another purine, or of a pyrimidine with another pyrimidine for example GC with AT See transversion
transition
  In a signal, the changing from one significant condition to another   Note:   Examples of transitions are the changing from one voltage level to another in a data stream, the shifting from one phase position to another in phase-shift keying, and the translation from one frequency to another in frequency-shift keying   [From Weik '89]
transition
Commonly used to refer to the change from secondary school to postsecondary programs, work, and independent living typical of young adults Also used to describe other periods of major change such as from early childhood to school or from more specialized to mainstreamed settings
transition
refers to movement or change from one condition, place, or activity to another "Transition" is often used to describe the process involved as a child moves from the Babies Can't Wait system at age 3 years to the next appropriate education program (public schools, pre-K programs, private child development or kindergarten programs, etc)
transition
{i} passage, change, transformation, period in which something goes througha change and passes from one form or phase to another; (Musice) musical passage that connects two sections of a musical composition; (Grammar) word or passage or phrase that connects a subject to one that follows
transition
Is a coordinated set of activities for a student with a disability that is designed with an outcome_oriented process, that promotes movement from school to post_school activities, including postsecondary education, vocational training, integrated employment (including supported employment), continuing and adult education, adult services, independent living, or community participation
transition
A mutation from G to A or A to G (purine to purine) or C to T or T to C (pyrimidine to pyrimidine) In coding DNA, transitions are more likely to conserve the sequence of the resulting protien molecule
transition
A passing from one subject to another
transition
a change from one place or state or subject or stage to another
transition
the process of change from one form, state, style or place to another
transition
Transition is the process in which something changes from one state to another. The transition to a multi-party democracy is proving to be difficult. a period of transition
transition
the act of passing from one state or place to the next
transition
If someone transitions from one state or activity to another, they move gradually from one to the other. Most of the discussion was on what needed to be done now as we transitioned from the security issues to the challenging economic issues There was a significant decline in the size of the business as the company transitioned to an intellectual property company. when something changes from one form or state to another transition from sth to sth
transition
the onset of the final stage of childbirth
transition
The process of changing from one state to another In terms of PLANT COMMUNITIES the term is applied to the zone where one type of vegetation grades into another (e g SCRUB grading into grassland)
transition
A direct or indirect passing from one key to another; a modulation
transition
a passage that connects a topic to one that follows
transition
Passage from one place or state to another; charge; as, the transition of the weather from hot to cold
transition
A visual effect used when changing the screen from one display to another e g when moving from one slide to another in a PowerPoint presentation, from one card to the next in a HyperStudio stack, or between different clips combined into a single video file
transition
{f} mak change, make transition; (Sports) change from defense to offense or offense to defense
transition
Refers to the demographic change that is occurring in developing countries as they move to lower rates of fertility and mortality Many factors contribute to transition including: improved health services, greater access to education and improved social and economic conditions Several developing countries in Asia are now in the later stages of transition, while many countries in Sub-Saharan Africa are in the early stages of transition Demographic transition is complete when fertility has reached replacement level, which is the case in most industrial countries
transition
A mutation that consists of the replacement of one purine by another purine or one pyrimidine by another pyrimidine
transition
A relationship between two states indicating that an object in the first state will perform certain specified actions and enter the second state when a specified event occurs and specified conditions are satisfied On such a change of state the transition is said to fire
transition
Movement from one state to another
transition
Movement across a threshold into another phase as the result of the interaction of relevant factors during the previous phase
transition
Passage from one stage to another
transition
The movement from offense to defense, or viceversa, when the ball changes hands
transition
A word or words used to connect one sentence to another, or one paragraph to another Transitions helpto maintain the flow of writing: Paul hit the ball over the fence As a result, he couldn't find it again
transition
a passage that connects a topic to one that follows a musical passage moving from one key to another a change from one place or state or subject or stage to another
transition
an event that results in a transformation
transition
The process of bridging the time and environments between two settings, programs, or life situations (e g , from home to school, school to school, or from school/ home to employment /independent living)
transition
Change from one form to another
transition
The "gradient" between the thin and thick part of the curved strokes of a font which has contrast, i e how sharply the strokes cut away from thick to thin The gradient is not the same as the axis of a font, but is obviously affected by the degree of contrast
transition
The objective of transition is to reintroduce the renovated code to the production environment This phase includes merging any production source code changes with the year 2000 renovated code
transits
plural of transit
transits
third-person singular of transit
التركية - الإنجليزية
(Kimya) transite
transit
in transit

I listen to the radio while in transit. - Transit halindeyken radyo dinlerim.

transit taşıma
Transit transportation
transit geçerek
transiting
transit halinde
(Ticaret) in transit

I listen to the radio while in transit. - Transit halindeyken radyo dinlerim.

transit mallar
(Ticaret) goods in transit
transit minibüs
transit van
transit nakliyatı
(Ticaret) transit
transit rejimi
(Ticaret) transit procedure
transit salonu
(Havacılık,Turizm) transit lounge
transit teminatı
(Ticaret) transit security
transit yolcu
(Turizm) transit passenger
transit çeki
(Ticaret) cash letter
transit ambarı
(Askeri) transit shed
transit ambarı
(Askeri) transit shed space
transit cadde
through street
transit dağıtım
(Askeri) transit shed
transit depolama
(Askeri) transit storage
transit depolama
(Askeri) intransit storage
transit depolama sahası
(Askeri) transit shed space
transit eşya
transit goods, goods in transit
transit geçiş
transit
transit geçiş zamanı
transit time
transit geçmek
pass in transit
transit geçmek
to pass in transit
transit geçmek
1. to pass through (a country) en route, go through (a country) in transit. 2. slang to pass through (a place) without stopping. 3. slang (for a driver) to run (a red light); to ignore (a stop sign, a traffic policeman's signal)
transit giriş
(Ticaret) transit entry
transit gümrük resmi
(Ticaret) transit duties
transit halinde olan mallar
(Ticaret) floating goods
transit klozu
(Sigorta) transit clause
transit kuvvetler
(Askeri) transient forces
transit liman
(Askeri) transit port
transit mal ticareti
(Ticaret) transit merchandise trade
transit merkezi
transit center
transit nakliye anlaşması
(Askeri) storage in transit agreement
transit olarak
in transit
transit post servisi
(Ticaret) transit mail service
transit rejimi
law system which allows goods in transit immunity from customs duties
transit rejimi
(Hukuk) transit regime
transit resmi
(Ticaret) transit charges
transit serbest bölge
(Ticaret) transit zone
transit sevkıyat
(Ticaret) transit shipment
transit seyahat
through trip
transit seyrüsefer uydusu
(Askeri) transit navigation satellite
transit sigortası
(Ticaret) transit insurance
transit ticaret
(Ticaret) international transit
transit ticareti
(Ticaret) in-transit trade
transit ticareti
transit trade
transit trafik
through traffic
transit vize
transit visa
transit vizesi
transit visa
transit yol
through highway
transit yolcu
in-transit passenger
transit yolcu salonu
in-transit passenger lounge
transit yolcu salonu
transit lounge
transit yolu
transit route
transit yolu
through street

Is this a through street? - Bu bir transit yolu mu?

transit yolu
through highway
transit yönlendirme
(Askeri) transit collimation
Colorectal Transit Study
(Tıp) Yiyeceklerin Kolon boyunca nasıl hareket ettiğini görmeye yarayan bir test.Hastaya küçük işaretler içeren kapsüller yutturulur.Bir Röntgen Cihazıyla bu kapsüllerin kolon boyunca hareketleri izlenir
Ortak Transit ve Tek İdari Belge
(Hukuk) (SAD) Common Transit and Single Administrative Document (SAD)
alçak irtifa transit rotası
(Askeri) low-level transit route
ben new york'a transit giden bir yolcuyum
I am a transit passenger to New York
bu benim transit geçiş vizam
This is my transit pass
düzenli transit servis
(Ticaret) regular transit service
los angeles için transit yolcuyum
I'm in transit for Los Angeles
mekik ve transit ticaret
(Hukuk) shuttle and transit trade
transit
المفضلات