transfer and distributive cost

listen to the pronunciation of transfer and distributive cost
الإنجليزية - التركية
(Ticaret) nakliye ve dağıtım maliyeti
transfer and distributive cost

  الواصلة

  trans·fer and dis·tri·bu·tive cost

  التركية النطق

  tränsfır ınd dîstrîbyutîv kôst

  النطق

  /transˈfər ənd dəˈstrəbyo͞otəv ˈkôst/ /trænsˈfɜr ənd dɪˈstrɪbjuːtɪv ˈkɔːst/

  كلمة اليوم

  scrannel
المفضلات