total indicator reading

listen to the pronunciation of total indicator reading
الإنجليزية - التركية
(İnşaat) toplam sapma miktarı
tir
(Avrupa Birliği) (International Road Transport) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı (TIR)
الإنجليزية - الإنجليزية
tir
total indicator reading

  الواصلة

  to·tal in·di·ca·tor read·ing

  التركية النطق

  tōtıl îndıkeytır ridîng

  النطق

  /ˈtōtəl ˈəndəˌkātər ˈrēdəɴɢ/ /ˈtoʊtəl ˈɪndəˌkeɪtɜr ˈriːdɪŋ/

  كلمة اليوم

  pariah
المفضلات