to yield to an overpowering force or overwhelming desire

listen to the pronunciation of to yield to an overpowering force or overwhelming desire
الإنجليزية - التركية

تعريف to yield to an overpowering force or overwhelming desire في الإنجليزية التركية القاموس.

succumb
yenik düş

Dedem bu yıl ölümcül bir kansere yenik düştü. - My grandfather succumbed to a terminal cancer this year.

Mary Tom'un etkisine yenik düştü. - Mary succumbed to Tom's influence.

succumb
{f} dayanamamak, direnememek, yenilmek; dayanamayarak karşı gelmekten vazgeçmek: He succumbed to her entreaties. Yalvarmalarına
succumb
{f} pes etmek
succumb
{f} (to)
succumb
çökmek
succumb
direnememek
succumb
boyun eğmek
succumb
(to ile) yenilmek
succumb
{f} ölmek
succumb
teslim ol
succumb
{f} yenilmek
succumb
{f} dayanamamak
succumb
mağlup olmak
succumb
{f} karşı koyamamak
الإنجليزية - الإنجليزية
succumb

Thai culture as in many other Asian cultures, is succumbing to the influence of westernization.

to yield to an overpowering force or overwhelming desire

  الواصلة

  to yield to an o·ver·pow·er·ing force or o·ver·whelm·ing de·sire

  التركية النطق

  tı yild tı ın ōvırpaurîng fôrs ır ōvırhwelmîng dîzayır

  النطق

  /tə ˈyēld tə ən ˈōvərˈpourəɴɢ ˈfôrs ər ˌōvərˈhwelməɴɢ dəˈzīər/ /tə ˈjiːld tə ən ˈoʊvɜrˈpaʊrɪŋ ˈfɔːrs ɜr ˌoʊvɜrˈhwɛlmɪŋ dɪˈzaɪɜr/

  كلمة اليوم

  ghost word
المفضلات