to wash something by flooding with water

listen to the pronunciation of to wash something by flooding with water
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
swill
to wash something by flooding with water

  الواصلة

  to Wash some·thing by flooding with wa·ter

  التركية النطق

  tı wôş sʌmthîng bay flʌdîng wîdh wôtır

  النطق

  /tə ˈwôsʜ ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈbī ˈflədəɴɢ wəᴛʜ ˈwôtər/ /tə ˈwɔːʃ ˈsʌmθɪŋ ˈbaɪ ˈflʌdɪŋ wɪð ˈwɔːtɜr/
المفضلات