to utter sweet melodious sounds, as birds do

listen to the pronunciation of to utter sweet melodious sounds, as birds do
الإنجليزية - التركية

تعريف to utter sweet melodious sounds, as birds do في الإنجليزية التركية القاموس.

sing
şarkı söyleme

Birlikte şarkı söylemekten hoşlandık. - We enjoyed singing songs together.

Linda şarkı söylemek için ayağa kalktı. - Linda stood up to sing.

sing
şarkı söyle

Kızlar kalabalığa doğru şarkı söyleyerek geldi. - The girls came singing toward the crowd.

Hepimiz halkın önünde bir şarkı söylemeye utandık. - We all felt embarrassed to sing a song in public.

sing
çınlamak
sing
(kuş) ötmek
sing
(şarkı) söylemek
sing
ıslık gibi ses çıkarmak
sing
çağlamak
sing
uğuldamak çınlamak şiir okumak
sing
{f} uğuldamak
sing
{f} okumak (şiir)
sing
özellikle birçok kimsenin bi
sing
{f} vınlamak
sing
{f} şakımak
sing
{f} çağırmak
sing
terennüm etmek
sing
{f} çınlamak (kulak)
الإنجليزية - الإنجليزية
sing
to utter sweet melodious sounds, as birds do
المفضلات