to use powdered chalk to mark the lines on a playing field

listen to the pronunciation of to use powdered chalk to mark the lines on a playing field
الإنجليزية - التركية

تعريف to use powdered chalk to mark the lines on a playing field في الإنجليزية التركية القاموس.

chalk
tebeşir

O, bir parça tebeşir aldı. - He took out a piece of chalk.

Tebeşirden nefret ederim. Elinde toz bırakır. - I hate chalk. It leaves powder on your hands.

chalk
{i} kireç taşı
chalk
yemek
chalk
kireçtaşı
chalk
(Argo) met
chalk
tebeşirle konan işaret
chalk
{f} tebeşirle yazmak

Tebeşirle yazmak kolay değil. - It is not easy to write in chalk.

Tebeşirle yazmak kolay değil. - It is not easy to write with chalk.

chalk
tebeşirle karıştırmak
chalk
tebeşir,v.tebeşirle yaz: n.tebeşir
chalk
{i} veresiye verilen şey için koyulan işaret
chalk
(Tıp) Eklemlerde meydanag elen madeni birikme
chalk
kireçtaşı/tebeşir
chalk
chalk tebeşirle yaz
chalk
{f} tebeşirle çizmek
chalk
{i} tebeşirle çizilen çizgi
chalk
(Tıp) Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli
chalk
(fiil) tebeşirle yazmak, tebeşirle çizmek, beyazlatmak, tebeşir katmak
chalk
sayı veya puan kaydetmek
chalk
{f} up (sayı/puan) kazanmak/kaydetmek
الإنجليزية - الإنجليزية
chalk
to use powdered chalk to mark the lines on a playing field

    التركية النطق

    tı yus paudırd çôk tı märk dhi laynz ôn ı pleyîng fild

    النطق

    /tə ˈyo͞os ˈpoudərd ˈʧôk tə ˈmärk ᴛʜē ˈlīnz ˈôn ə ˈplāəɴɢ ˈfēld/ /tə ˈjuːs ˈpaʊdɜrd ˈʧɔːk tə ˈmɑːrk ðiː ˈlaɪnz ˈɔːn ə ˈpleɪɪŋ ˈfiːld/
المفضلات