to urinate accidentally in or on

listen to the pronunciation of to urinate accidentally in or on
الإنجليزية - التركية

تعريف to urinate accidentally in or on في الإنجليزية التركية القاموس.

wet
ıslatmak

Tom ayaklarını ıslatmaktan nefret eder. - Tom hates to get his feet wet.

Senin ayaklarını ıslatmaktan korkma. - Don't be afraid to get your feet wet.

wet
ıslak

Tom eve sırılsıklam ıslak vardı. - Tom arrived home soaking wet.

Bu tür ayakkabı ıslak zeminde kayma eğilimindedir. - This kind of shoe is apt to slip on wet ground.

wet
{i} yağmurlu hava
wet
{s} içkili
wet
ıslamak
wet
-e işemek
wet
{i} isteksiz kimse
wet
ıslak,v.ıslat: adj.ıslak
wet
{f} içki ile kutlamak
wet
(İnşaat) ıslak, nemli
wet
(isim) martavalcı, ıslaklık, rutubet, yağmurlu hava, içki, içki yasağı karşıtı, isteksiz kimse
wet
{s} hatalı
wet
içki yasağ
wet
kim

Hiç kimse kendi ellerini ıslatmadan başkasının gözyaşlarını kurulayamaz. - No one can dry another's tears without wetting his own hands.

İyi ki kimse ıslanmadı. - Luckily nobody got wet.

wet
{i} içki
wet
{i} içki yasağı karşıtı
wet
{s} yağışlı

Hava kesin yağışlı olacak. - The weather is sure to be wet.

Seattle çok yağışlı bir iklime sahiptir. - Seattle has a very wet climate.

الإنجليزية - الإنجليزية
wet

Johnny wets the bed several times a week.

to urinate accidentally in or on

  الواصلة

  to u·ri·nate ac·ci·den·tal·ly in or on

  التركية النطق

  tı yırıneyt äksıdentıli în ır ôn

  النطق

  /tə ˈyərəˌnāt ˌaksəˈdentəlē ən ər ˈôn/ /tə ˈjɜrəˌneɪt ˌæksəˈdɛntəliː ɪn ɜr ˈɔːn/

  كلمة اليوم

  empennage
المفضلات