to unabashedly express ones opinion

listen to the pronunciation of to unabashedly express ones opinion
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
animadvert
to unabashedly express ones opinion

  الواصلة

  to un·a·bash·ed·ly ex·press ones o·pin·ion

  التركية النطق

  tı ʌnıbäşîdli îkspres wʌnz ıpînyın

  النطق

  /tə ˌənəˈbasʜədlē əkˈspres ˈwənz əˈpənyən/ /tə ˌʌnəˈbæʃɪdliː ɪkˈsprɛs ˈwʌnz əˈpɪnjən/

  كلمة اليوم

  zabernism
المفضلات