to turn on power or start, as of a machine

listen to the pronunciation of to turn on power or start, as of a machine
الإنجليزية - التركية

تعريف to turn on power or start, as of a machine في الإنجليزية التركية القاموس.

bring up
yetiştirmek

Babamın beni yetiştirdiği gibi oğlumu yetiştirmek istiyorum. - I want to bring up my son as my father did me.

bring up
yetiştir

Babamın beni yetiştirdiği gibi oğlumu yetiştirmek istiyorum. - I want to bring up my son as my father did me.

Kendi çocuklarını nasıl yetiştirdiklerinin ne önemi var? - What does it matter how they bring up their own children?

bring up
(Dilbilim) istifra etmek
bring up
yükseltmek
bring up
çocuk yetiştirmek
bring up
bahsetmek
bring up
(Dilbilim) ansızın durdurmak
bring up
büyütmek
bring up
terbiye etmek
bring up
Büyütmek, yetiştirmek, beslemek, terbiye etmek, durduruvermek, azarlamak, paylamak, kusmak
bring up
1. yetiştirmek, büyütmek. 2. bahsetmek
bring up
beslemek
bring up
paylamak
bring up
kusmak
bring up
(Fiili Deyim ) 1- (çocuk) yetiştirmek , beslemek 2- terbiye etmek 3- kusmak
bring up
durduruvermek
الإنجليزية - الإنجليزية
bring up

Wait a minute while I bring up my computer.

to turn on power or start, as of a machine
المفضلات