to turn aside or deviate to avoid impact

listen to the pronunciation of to turn aside or deviate to avoid impact
الإنجليزية - التركية

تعريف to turn aside or deviate to avoid impact في الإنجليزية التركية القاموس.

swerve
sapma
swerve
{f} yoldan çık

Köpeğe çarpmayı engellemek için yoldan çıkmak zorunda kaldım. - I had to swerve to avoid hitting the dog.

Sürücü kediye çarpmamak için yoldan çıktığında, kıl payı kurtuldu dedi. - When the bus swerved to miss a cat, the driver said, That was a close call.

swerve
ani dönüş
swerve
(amaçtan) sapmak
swerve
dönmek
swerve
aniden yana sapmak
swerve
(Spor) Falso
swerve
döndür/dön
swerve
(fiil) yoldan çıkmak, sapmak, dönmek, vazgeçmek, ödün vermek, çelmek (top), döndürmek, saptırmak, caymak
swerve
birdenbire başka bir tarafa yönelmek; (taşıtı) birdenbire başka bir yöne sürmek: At that point the road swerves to the west. O noktada
swerve
{f} caymak
swerve
doğru yoldan saptırmak
swerve
dönüş
swerve
inhiraf
swerve
{f} yoldan çıkmak

Köpeğe çarpmayı engellemek için yoldan çıkmak zorunda kaldım. - I had to swerve to avoid hitting the dog.

swerve
{f} döndürmek
swerve
{f} ödün vermek
swerve
{f} vazgeçmek
الإنجليزية - الإنجليزية
swerve
To turn aside
swerve
To turn aside
diverse
To turn aside
disturn
To turn aside
askance
to turn aside or deviate to avoid impact

  الواصلة

  to turn a·side or de·vi·ate to a·void im·pact

  التركية النطق

  tı tırn ısayd ır divieyt tı ıvoyd împäkt

  النطق

  /tə ˈtərn əˈsīd ər ˈdēvēˌāt tə əˈvoid əmˈpakt/ /tə ˈtɜrn əˈsaɪd ɜr ˈdiːviːˌeɪt tə əˈvɔɪd ɪmˈpækt/

  كلمة اليوم

  pollywog
المفضلات