to test something in order to see if it works

listen to the pronunciation of to test something in order to see if it works
الإنجليزية - التركية

تعريف to test something in order to see if it works في الإنجليزية التركية القاموس.

try out
denemek

Yeni sörf tahtasını denemek için sabırsızlanıyordu. - He couldn't wait to try out his new surfboard.

Bu yeni modeli satın almadan önce denemek istiyorum. - I'd like to try out this new model before I buy it.

try out
deneyden geçirmek
try out
dene

Bu yeni modeli satın almadan önce denemek istiyorum. - I'd like to try out this new model before I buy it.

Yeni sörf tahtasını denemek için sabırsızlanıyordu. - He couldn't wait to try out his new surfboard.

try out
düzeltmek
try out
tasfiye etmek
try out
(birini/bir şeyi) denemek
try out
düzlemek (tahta vb.)
الإنجليزية - الإنجليزية
try out
to test something in order to see if it works

  الواصلة

  to test some·thing in or·der to see if it works

  التركية النطق

  tı test sʌmthîng în ôrdır tı si îf ît wırks

  النطق

  /tə ˈtest ˈsəmᴛʜəɴɢ ən ˈôrdər tə ˈsē əf ət ˈwərks/ /tə ˈtɛst ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈɔːrdɜr tə ˈsiː ɪf ɪt ˈwɜrks/

  كلمة اليوم

  collage
المفضلات