to terminate or cancel a life insurance policy before the maturity date

listen to the pronunciation of to terminate or cancel a life insurance policy before the maturity date
الإنجليزية - التركية

تعريف to terminate or cancel a life insurance policy before the maturity date في الإنجليزية التركية القاموس.

surrender
{f} pes etmek
surrender
{f} teslim etmek

Tom pasaportunu teslim etmek zorunda mıydı? - Did Tom have to surrender his passport?

surrender
{f} feragat etmek
surrender
{f} kendini bırakmak
surrender
vazgeçme

Egemen sınıf yetkilerinden vazgeçmez. - The ruling class will not surrender its power.

Hiç vazgeçme. Asla teslim olma. - Never give up. Never surrender.

surrender
{f} teslim ol

Bu şartlar altında teslim olmaktan başka seçeneğimiz yok. - Under the circumstances we have no choice but to surrender.

Meksikalılar teslim oldu. - The Mexicans surrendered.

surrender
teslim

O teslim olmak zorunda kalacaktı. - He would have to surrender.

Onlar teslim olmadılar. - They would not surrender.

surrender
{i} teslim etme

Tom pasaportunu teslim etmek zorunda mıydı? - Did Tom have to surrender his passport?

Polis silahını teslim etmesi için suçluyu ikna etti. - The police persuaded the criminal to surrender his weapon.

surrender
herhangi bir duygu ve fikrin esiri olmak
surrender
{i} feragat
surrender
{i} iade
surrender
{i} feragat; verme, bırakma, terk
surrender
{f} teslim etmek; teslim olmak
surrender
{f} bırakmak
surrender
(isim) vazgeçme, feragat, teslim, bırakma, teslim etme, teslim olma, iptal etme, iade
surrender
ümidini kesmek
surrender
surrender value sigorta poliçesi iptal edildiği takdirde poliçe sahibine verilecek para mi
الإنجليزية - الإنجليزية
surrender
to terminate or cancel a life insurance policy before the maturity date

  الواصلة

  to ter·mi·nate or can·cel a life insur·ance pol·i·cy be·fore the ma·tu·ri·ty date

  التركية النطق

  tı tırmıneyt ır känsıl ı layf înşûrıns pälısi bîfôr dhi mıtyûrîti deyt

  النطق

  /tə ˈtərməˌnāt ər ˈkansəl ə ˈlīf ənˈsʜo͝orəns ˈpäləsē bəˈfôr ᴛʜē məˈtyo͝orətē ˈdāt/ /tə ˈtɜrməˌneɪt ɜr ˈkænsəl ə ˈlaɪf ɪnˈʃʊrəns ˈpɑːləsiː bɪˈfɔːr ðiː məˈtjʊrɪtiː ˈdeɪt/

  كلمة اليوم

  connubial
المفضلات