to telephone someone again at a more convenient time

listen to the pronunciation of to telephone someone again at a more convenient time
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
call back
To telephone someone
ring
to telephone someone again at a more convenient time

  الواصلة

  to te·le·phone some·one a·gain at a more con·ven·ient time

  التركية النطق

  tı telıfōn sʌmwʌn ıgeyn ät ı môr kınvinyınt taym

  النطق

  /tə ˈteləˌfōn ˈsəmˌwən əˈgān ˈat ə ˈmôr kənˈvēnyənt ˈtīm/ /tə ˈtɛləˌfoʊn ˈsʌmˌwʌn əˈɡeɪn ˈæt ə ˈmɔːr kənˈviːnjənt ˈtaɪm/

  كلمة اليوم

  jubilee
المفضلات