to take shelter

listen to the pronunciation of to take shelter
الإنجليزية - التركية
siperlenmek
shelter
{i} barınak

O, misafirine yemek getirdi ve ona barınak sağladı. - He brought food to his guest and provided him shelter.

Barınaklar kuracağız. - We're going to set up shelters.

shelter
sığınak

Yağmurdan dolayı sığınak aradılar. - They sought shelter from the rain.

Keçiler ıslanmayı sevmez, koyun ve diğer hayvanlardan daha çabuk sığınak ararlar. - Goats do not like getting wet and will seek shelter quicker than sheep and other livestock.

shelter
{i} sundurma
shelter
han
shelter
siperlenmek
shelter
kaçamak
take shelter
(Askeri) saklanmak
shelter
sığınmak

Ben bir ağacın altına sığınmak zorunda kaldım. - I had to take shelter under a tree.

Onlar yağmurdan sığınmak için bir yer aradı. - They looked for a place to take shelter from the rain.

shelter
korumak

İnsanlar kendilerini korumak için sığınaklar tasarladı. - People devised shelters in order to protect themselves.

shelter
sığınma

Onlar yağmurdan sığınmak için bir yer aradı. - They looked for a place to take shelter from the rain.

Ben bir ağacın altına sığınmak zorunda kaldım. - I had to take shelter under a tree.

take shelter
duldalanmak
take shelter
barınmak
take shelter
siperlenmek
take shelter
daldalanmak
take shelter
siper almak
take shelter
sığınmak

Ben bir ağacın altına sığınmak zorunda kaldım. - I had to take shelter under a tree.

Onlar yağmurdan sığınmak için bir yer aradı. - They looked for a place to take shelter from the rain.

to shelter
barınağa
shelter
muhafazalı yer
shelter
{i} siper: They took shelter under a tree. Bir ağacın siperine sığındılar
shelter
emniyette bulunma
shelter
(Askeri) SIĞINAK: Kıtalar ile mühimmat veya ikmal maddelerini top ateşinden, gaz veya hava bombardımanından koruyan, tabii veya suni, herhangi bir sütre. Sığınaklar, derinliklerine göre, yer üstü sığınağı (surface shelter), gömme sığınak (cut-and-cover shelter), dehliz sığınak (cave shelter) olarak ve ateşe karşı mukavemetlerine göre, parça emniyetli sığınak (splintproof shelter), hafif mermi emniyetli sığınak (light shellproof shelter) ve bomba emniyetli sığınak (heavy shellproof shelter) şeklinde sınıflandırılır
shelter
{i} siper

Asker sipere sığındı. - The soldier took shelter in the foxhole.

shelter
(fiil) korumak, barındırmak, saklamak, yatırmak, barınmak, korunmak
shelter
{f} korunmak

Tom yağmurdan korunmak için sığınak aradı. - Tom sought shelter from the rain.

Evsiz, serin sağanaktan korunmak için sığınak aradı. - The homeless sought shelter from the chilly shower.

shelter
muhafaza
shelter
korunak

Esaret altındaki hayvanlar uzun, korunaklı, canlı yaşarlar, oysa vahşi halde onlar canlı olarak yenilme tehlikesindedirler. - Animals in captivity live long, sheltered lives, whereas in the wild they are in constant danger of being eaten alive.

Tom korunaklı bir hayat yaşıyor. - Tom lives a sheltered life.

to shelter
duldalamak
to shelter
siperlenmek
الإنجليزية - الإنجليزية
shelter
To shelter
enshelter
To shelter
bield
take shelter
find refuge
to take shelter

  الواصلة

  to take shel·ter

  التركية النطق

  tı teyk şeltır

  النطق

  /tə ˈtāk ˈsʜeltər/ /tə ˈteɪk ˈʃɛltɜr/

  كلمة اليوم

  duodecimal
المفضلات