to take heed

listen to the pronunciation of to take heed
الإنجليزية - التركية

تعريف to take heed في الإنجليزية التركية القاموس.

pass
{i} giriş

Yeryüzüne ilk çıkışından beri, insan oğlu bilgi topladı ve faydalı fikirleri diğer insanlara bildirme girişiminde bulundu. - Since their first appearance on earth, men have gathered information and have attempted to pass useful ideas to other men.

Tom ilk girişinde sürücü sınavını geçti. - Tom passed his driving test on his first attempt.

pass
{i} kanal

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

Panama Kanalı'ndan geçtik. - We passed through the Panama Canal.

pass
{i} geçit

Gizli bir geçit yoluyla kaçtılar. - They fled through a secret passageway.

Zihnimde çocukluğuma açılan gizli bir geçit var. - There is a secret passageway in my mind leading to my childhood.

pass
pas demek
pass
sınavda geçmek
pass
(Kanun) kararlaştırmak
pass
sona ermek
take heed
dikkat etmek
pass
uzatmak
pass
pas

Pasaportta ismi olan kişi kelimelerle tanımlanıldı. - The person whose name was on the passport was described with words.

Yurt dışına seyahat ettiğinizde, genellikle bir pasaporta ihtiyacınız olur. - When you travel abroad, you usually need a passport.

pass
başarmak
pass
baştan çıkarma
pass
kazanmak
pass
{f} geç

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the exam.

Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar. - Some read books just to pass time.

to heed
önemsemek
pass
kab

O yirmi olarak kabul edildi. - She could pass for twenty.

Yeni bir yol inşa edilmesi kararı kabul edildi. - The resolution that a new road be built was passed.

pass
{f} onaylanmak
pass
{f} piyasaya sürmek
pass
(Askeri) KISA İZİN YETKİSİ: Böyle bir izinin verilmesi hususunda tanınan yetki
pass
{i} paso
pass
{f} devretmek
pass
{f} bildirmek
take heed
dikkatli olmak
الإنجليزية - الإنجليزية
pass
To pay attention

The king spoke and the lords took heed.

be careful; pay attention
listen and pay attention; "Listen to your father"; "We must hear the expert before we make a decision"
to take heed
المفضلات