to swallow hastily and with noise

listen to the pronunciation of to swallow hastily and with noise
الإنجليزية - الإنجليزية
{v} gobble
to swallow hastily and with noise

  الواصلة

  to swal·low hast·i·ly and with noise

  التركية النطق

  tı swôlō heystıli ınd wîdh noyz

  النطق

  /tə ˈswôlō ˈhāstəlē ənd wəᴛʜ ˈnoiz/ /tə ˈswɔːloʊ ˈheɪstəliː ənd wɪð ˈnɔɪz/

  كلمة اليوم

  deliquesce
المفضلات